Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Mỹ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại1.669T USD0.79%−0.41%3.046M5254
Truyền thông804.441B USD4.46%−0.25%9.768M350
Khách hàng Lâu năm1.867T USD1.03%−1.78%56.855M8158
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.831T USD2.95%−0.51%5.125M9163
Dịch vụ Khách hàng1.993T USD1.12%−0.49%4.386M10241
Dịch vụ Phân phối494.024B USD1.34%−0.18%2.404M485
Công nghệ Điện tử7.855T USD0.96%0.49%29.288M9348
Năng lượng Mỏ2.759T USD4.97%0.19%5.743M4119
Tài chính9.151T USD2.71%−0.58%3.857M141540
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.045T USD1.16%0.19%2.709M493
Công nghệ Sức khỏe5.812T USD1.60%−0.26%3.441M51059
Dịch vụ Công nghiệp1.002T USD3.87%0.36%6.478M5140
Hỗn hợp214.011B USD7.16%0.05%400.732K23641
Khoáng sản phi năng lượng1.062T USD3.09%0.39%4.214M6172
Công nghiệp Chế biến1.068T USD2.33%−0.41%1.551M8174
Sản xuất Chế tạo1.877T USD1.44%0.15%1.814M9300
Bán Lẻ3.893T USD0.87%0.30%23.712M10194
Dịch vụ Công nghệ11.436T USD0.53%0.02%14.179M4630
Vận chuyển1.181T USD2.00%−0.33%4.029M6146
Công ty dịch vụ công cộng1.362T USD3.72%−0.17%3.24M4115