Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Mỹ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1381.430B0.862.35%4.880M5254
920.961B4.203.37%13.183M357
1582.019B0.93-2.68%51.611M8154
2665.977B2.992.00%6.593M9165
1761.447B1.172.28%6.688M10245
349.263B1.482.65%1.450M480
6051.514B1.343.14%51.306M9356
2528.985B6.656.28%11.507M4123
8643.977B2.722.46%4.899M142314
1090.622B1.022.69%1.980M498
5332.295B1.691.86%4.706M51092
1024.878B4.143.33%4.749M5152
201.767B7.612.48%650.862K23473
885.803B6.214.68%8.666M6167
1040.703B2.373.09%2.455M8177
1717.741B1.943.29%2.288M9299
3629.696B0.922.29%19.720M10203
8748.500B0.572.84%16.754M4643
1014.294B2.182.65%4.588M6135
1675.252B3.793.05%3.701M4128
Tải thêm