Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: chuyên ngành viễn thông

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, chuyên ngành viễn thông. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như Iridium Communications Inc hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như AST SpaceMobile, Inc., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TEFTelefonica SA
Chứng chỉ lưu ký
25.66 B USD4.51 USD+1.35%830.761 K2.035.38%Truyền thông
Theo dõi
VIVTelefonica Brasil S.A.
Chứng chỉ lưu ký
14.538 B USD8.77 USD−1.02%703.963 K0.8614.080.62 USD+29.15%3.30%Truyền thông
Mua
LBTYBLiberty Global Ltd.
6.891 B USD18.12 USD+7.23%2230.04−7.36 USD−133.78%0.00%Truyền thông
Mua
LBTYALiberty Global Ltd.
6.45 B USD16.30 USD+0.37%1.509 M0.68−7.36 USD−133.78%0.00%Truyền thông
Mua
LBTYKLiberty Global Ltd.
6.434 B USD16.67 USD+0.12%2.381 M0.77−7.36 USD−133.78%0.00%Truyền thông
Mua
PHIPLDT Inc. Sponsored
Chứng chỉ lưu ký
5.22 B USD23.87 USD−1.16%28.028 K0.6510.532.27 USD+142.07%5.03%Truyền thông
Sức mua mạnh
SATSEchoStar Corporation
5.012 B USD18.46 USD−0.16%1.2 M0.96−7.03 USD−610.29%0.00%Truyền thông
Theo dõi
IRDMIridium Communications Inc
3.592 B USD29.58 USD−1.33%865.613 K1.43139.790.21 USD+74.44%1.73%Truyền thông
Mua
ASTSAST SpaceMobile, Inc.
1.373 B USD5.33 USD+12.45%10.166 M0.53−0.99 USD−65.55%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
ITRNIturan Location and Control Ltd.
557.609 M USD27.73 USD+4.84%52.19 K1.7211.122.49 USD+27.71%3.52%Truyền thông
Mua
TSATTelesat Corporation
129.043 M USD9.51 USD+0.63%60.687 K1.761.347.07 USD0.00%Truyền thông
Theo dõi
CMBMCambium Networks Corporation
93.73 M USD3.36 USD+3.38%87.454 K1.01−3.90 USD−521.73%0.00%Truyền thông
Mua
MOBMobilicom Limited
Chứng chỉ lưu ký
4.055 M USD0.8178 USD−2.71%140.877 K1.01−0.94 USD+40.19%0.00%Truyền thông