Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

109
Cổ phiếu
1388.707B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.185M
Khối lượng
+3.24%
Tỷ suất Cổ tức
+0.58%
Thay đổi
−0.35%
Hiệu suất Tháng
+17.25%
Hiệu suất Năm
+15.98%
Hiệu suất YTD
           
AEE AMEREN CORP
76.641.09%0.83Sức mua mạnh2.310M18.838B23.773.258838.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
90.23-0.14%-0.13Sức mua mạnh2.131M44.555B22.723.9817582.00Công ty Điện lực
AES AES CORP
15.202.91%0.43Bán5.172M10.091B24.600.6221000.00Công ty Điện lực
AGR AVANGRID INC
49.270.78%0.38Sức bán mạnh353.257K15.225B25.091.966449.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
ALE ALLETE INC
85.100.82%0.69Bán122.644K4.400B20.854.091889.00Công ty Điện lực
AQN ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
12.88-0.16%-0.02Mua425.706K6.355B19.920.652277.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
ARTNA ARTESIAN RESOURCES CORP
36.612.98%1.06Sức mua mạnh16.093K339.726M23.401.57241.00Công ty quản lý nước
AT ATLANTIC POWER CORP
2.331.30%0.03Sức bán mạnh228.852K254.859M10.870.29230.00Công ty Điện lực
ATO ATMOS ENERGY CORP
110.440.98%1.07Sức mua mạnh689.895K13.054B25.984.264628.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
AVA AVISTA CORP
46.481.40%0.64Mua287.526K3.073B15.533.002026.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AWK AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC
124.22-0.22%-0.28Sức mua mạnh1.069M22.441B37.813.297100.00Công ty quản lý nước
AWR AMERICAN STATES WATER CO
87.740.62%0.54Mua268.421K3.232B42.662.07817.00Công ty quản lý nước
AY ATLANTICA YIELD PLC
23.571.03%0.24Mua502.295K2.395B-0.09217.00Công ty Điện lực
AZRE AZURE POWER GLOBAL LIMITED
10.10-0.98%-0.10Sức bán mạnh7.032K414.979M646.890.02654.00Công ty Điện lực
BEP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P
36.290.83%0.30Mua129.451K6.488B116.610.31Công ty Điện lực
BKH BLACK HILLS CORP
77.170.73%0.56Bán267.457K4.712B20.323.832863.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CDZI CADIZ INC
12.922.70%0.34Mua160.826K348.411M-1.159.00Công ty quản lý nước
CEPU CENTRAL PUERTO SA ADS EACH REPR 10 ORD SHS
3.85-1.79%-0.07Bán1.082M591.291M2.930.13265.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CIG CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG SPON ADR REPR 1 N-VTG PRF SHS(LEVEL 2)
3.581.99%0.07Bán2.453M5.220B12.530.296031.00Công ty Điện lực
CIG.C CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG ADR EACH REPR 1 COM BRL5.00
4.363.88%0.16Bán5095.220B12.530.296031.00Công ty Điện lực
CMS CMS ENERGY CORP
61.20-0.11%-0.07Mua2.069M17.368B31.571.947957.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CMSA CMS ENERGY CORP 5.625%JUNIOR SUBORD NTS 15/03/2078 USD25
26.810.60%0.16Sức mua mạnh10.572K17.368B31.571.947957.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CMSC CMS ENERGY CORP 5.875% JUNIOR SUBORDINATED NTS DUE 2078
27.55-0.36%-0.10Sức mua mạnh15.278K17.368B31.571.947957.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CNP CENTERPOINT ENERGY INC
27.871.09%0.30Bán3.941M13.997B24.571.147977.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CPK CHESAPEAKE UTILITIES CORP
95.212.15%2.00Mua61.127K1.562B25.943.68983.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CPL CPFL ENERGIA SA SPON ADR EA REP 2 ORD NPV
16.360.93%0.15Bán31.029K9.490B15.041.0912976.00Công ty Điện lực
CTWS CONNECTICUT WATER SERVICES
70.030.07%0.05Sức mua mạnh40.102K845.160M-0.62297.00Công ty quản lý nước
CWCO CONSOLIDATED WATER CO
14.95-0.07%-0.01Sức mua mạnh29.538K224.662M20.670.73108.00Công ty quản lý nước
CWEN CLEARWAY ENERGY INC
17.901.88%0.33Mua568.191K3.272B-0.84269.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CWEN.A CLEARWAY ENERGY INC
16.922.24%0.37Mua201.949K3.272B-0.84269.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CWT CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP
55.841.38%0.76Sức mua mạnh274.442K2.688B12.584.441171.00Công ty quản lý nước
D DOMINION ENERGY INC
76.86-0.25%-0.19Mua3.594M61.748B49.491.5621300.00Công ty Điện lực
DCUE DOMINION ENERGY INC CORP UNIT SER A
102.86-0.09%-0.09Mua47.888K61.748B49.491.5621300.00Công ty Điện lực
DRUA DOMINION ENERGY INC 5.25% BDS 30/07/76 USD25
26.260.08%0.02Mua23.338K61.748B49.491.5621300.00Công ty Điện lực
DTE DTE ENERGY CO
129.290.49%0.63Mua921.284K23.699B21.346.0810600.00Công ty Điện lực
DTJ DTE ENERGY CO 5.375% SUBORD DEB 01/06/76 USD25 B
26.15-0.04%-0.01Mua11.178K23.699B21.346.0810600.00Công ty Điện lực
DTV DTE ENERGY CO 6.5% CNV 01/10/2019 USD
56.600.37%0.21Mua6.807K23.699B21.346.0810600.00Công ty Điện lực
DTW DTE ENERGY CO 5.25% JR SUB DEBNTRS SR E 01/12/77 USD25
26.770.11%0.03Mua20.028K23.699B21.346.0810600.00Công ty Điện lực
DTY DTE ENERGY CO 6% JUNIOR SUB DB 15/12/2076 SER F USD25
27.330.26%0.07Mua23.939K23.699B21.346.0810600.00Công ty Điện lực
DUK DUKE ENERGY CORP
89.770.55%0.49Sức mua mạnh2.285M65.407B19.824.5330083.00Công ty Điện lực
DUKB DUKE ENERGY CORP 5.625%JNR SUBORD DEB DUE15/09/2078 USD25
27.65-0.43%-0.12Mua45.935K65.407B19.824.5330083.00Công ty Điện lực
DUKH DUKE ENERGY CORP 5.125% 15/01/73 USD25
25.41-0.51%-0.13Sức mua mạnh17.845K65.407B19.824.5330083.00Công ty Điện lực
EAI ENTERGY ARKANSAS LLC 4.875% NTS 01/09/66 USD25
26.21-0.11%-0.03Sức mua mạnh15.619K1.973M5.874.491357.00Công ty Điện lực
EBR CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 COM SHS NPV
10.293.00%0.30Mua429.860K14.667B3.832.8314211.00Công ty Điện lực
EBR.B CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 PRF B SHS NPV
10.051.90%0.19Bán12.152K14.308B3.832.7714211.00Công ty Điện lực
ED CONSOLIDATED EDISON INC
87.200.26%0.23Mua1.213M28.963B20.704.2315307.00Công ty Điện lực
EDN EMPRESA DISTR Y COMERC NORTE EDENOR ADR EACH REP 20 CLASS B ARS1
7.612.42%0.18Bán279.650K172.984M6.191.234878.00Công ty Điện lực
EE EL PASO ELECTRIC CO
66.410.05%0.03Mua243.783K2.707B30.092.221100.00Công ty Điện lực
EIX EDISON INTERNATIONAL
72.500.60%0.43Mua1.577M25.961B-0.8612574.00Công ty Điện lực
ELC ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875% BDS 01/09/66 USD25
26.180.23%0.06Sức mua mạnh7.546K1656.00Công ty Điện lực
ELP CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR EACH REPR 1 PREF B SHS LEVEL 2
12.804.32%0.53Mua433.753K3.503B8.921.437568.00Công ty Điện lực
ELU ENTERGY LOUISIANA LLC 1ST MTG BD 01/06/63 USD25
25.710.73%0.19Sức mua mạnh7.780K1656.00Công ty Điện lực
EMP ENTERGY MISSISSIPPI LLC 4.9% SER FIRST MRTG BDS 01/10/2066 USD25
26.690.19%0.05Mua6.615K21.081M6.7615.28709.00Công ty Điện lực
ENIA ENEL AMERICAS SA ADS EACH REPR 50 COM NPV (SPON)
8.170.00%0.00Bán889.758K12.508B7.071.1617684.00Công ty Điện lực
ENIC ENEL CHILE SA SPON ADR EACH REPR 50 ORD
4.222.68%0.11Bán164.735K5.865B14.340.292095.00Công ty Điện lực
ENJ ENTERGY NEW ORLEANS LLC 5% SR DUE 1ST MTG BD 01/12/2052 USD25
25.670.59%0.15Mua1.901K29.436M4.305.93298.00Công ty Điện lực
ENO ENTERGY NEW ORLEANS LLC 5.5% 1ST MTG BDS 01/04/2066 USD25
27.09-0.44%-0.12Mua4.441K29.436M4.305.93298.00Công ty Điện lực
ES EVERSOURCE ENERGY
78.64-0.22%-0.17Mua1.422M25.448B28.902.737998.00Công ty Điện lực
ETR ENTERGY CORP
109.190.17%0.19Mua905.214K21.710B21.435.1613688.00Công ty Điện lực
EVRG EVERGY INC
64.450.22%0.14Mua2.498M15.176B27.382.364832.00Công ty Điện lực
EXC EXELON CORP
45.131.08%0.48Bán5.429M43.866B19.272.3533383.00Công ty Điện lực
EZT ENTERGY TEXAS INC 5.625% NTS 01/06/64 USD25
28.070.25%0.07Mua9.402K1.306B7.363.81596.00Công ty Điện lực
FE FIRSTENERGY CORP
44.681.27%0.56Sức mua mạnh4.707M23.774B19.162.3412494.00Công ty Điện lực
FTS FORTIS INC
41.000.66%0.27Mua223.713K17.877B15.082.728800.00Công ty Điện lực
GNE GENIE ENERGY LTD
7.151.71%0.12Sức bán mạnh201.307K194.769M12.400.61149.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
GWRS GLOBAL WATER RESOURCES INC
11.702.81%0.32Mua14.751K251.981M128.040.0950.00Công ty quản lý nước
HE Heo nạc
44.710.63%0.28Mua475.130K4.872B25.151.783898.00Công ty Điện lực
HNP HUANENG POWER INTERNATIONAL INC ADR EACH REP 40 H SHS CNY1
22.160.77%0.17Bán9.266K13.282B145.880.1557970.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
IDA IDACORP INC
108.031.46%1.55Sức mua mạnh290.967K5.444B24.954.341981.00Công ty Điện lực
JE JUST ENERGY GROUP INC
1.71-9.04%-0.17Bán2.667M252.711M-0.551581.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
KEN KENON HLDGS LTD
20.72-1.80%-0.38Theo dõi5621.116B-2.15112.00Công ty Điện lực
KEP KOREA ELECTRIC POWER CORP SPON ADR EACH REPR 0.5 KRW5000
10.340.00%0.00Bán190.668K13.079B-0.8546377.00Công ty Điện lực
LNT ALLIANT ENERGY CORP
51.630.12%0.06Mua1.050M12.263B24.152.143885.00Công ty Điện lực
MDU MDU RESOURCES GROUP INC
26.731.21%0.32Mua852.788K5.321B18.681.4311797.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
MGEE MGE ENERGY INC
75.461.40%1.04Mua120.808K2.616B30.632.46706.00Công ty Điện lực
MSEX MIDDLESEX WATER CO
60.810.66%0.40Mua64.602K1.008B29.732.06330.00Công ty quản lý nước
NEE NEXTERA ENERGY INC
217.530.17%0.38Sức mua mạnh2.622M104.197B30.897.109100.00Công ty Điện lực
NEE/PR NEXTERA ENERGY INC CORPORATE UNIT 01/09/2019
69.550.23%0.16Mua3.269M104.197B30.897.109100.00Công ty Điện lực
NEP NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
49.09-0.04%-0.02Mua305.968K2.759B-0.68Nhà Sản xuất Điện Độc lập
NFE NEW FORTRESS ENERGY LLC
15.512.72%0.41Mua427.603K2.604B-1.53140.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NFG NATIONAL FUEL GAS CO
47.040.97%0.45Bán838.074K4.060B13.903.412105.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NGG NATIONAL GRID SPON ADR EACH REP 5 ORD SHS(POST SPLT)
52.261.26%0.65Mua468.152K35.394B19.572.6822576.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NI NISOURCE INC
29.421.34%0.39Mua9.032M10.984B98.070.308087.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NJR NEW JERSEY RESOURCES CORP
45.221.87%0.83Bán475.399K4.069B34.731.311068.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NRG NRG ENERGY INC
35.473.35%1.15Mua3.132M8.973B23.671.514862.00Công ty Điện lực
NWE NORTHWESTERN CORPORATION
71.091.20%0.84Mua341.627K3.586B19.843.611528.00Công ty Điện lực
NWN NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY
71.951.21%0.86Mua112.860K2.190B29.342.461167.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
OGE OGE ENERGY CORP
43.101.34%0.57Mua962.158K8.629B21.242.042292.00Công ty Điện lực
OGS ONE GAS INC
91.201.22%1.10Sức mua mạnh166.957K4.809B27.093.393500.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
OPTT OCEAN POWER TECHNOLOGIES INC
1.38-2.82%-0.04Sức bán mạnh63.984K7.965M-11.5629.00Công ty Điện lực
ORA ORMAT TECHNOLOGIES INC
73.221.17%0.85Mua144.305K3.724B24.413.011346.00Công ty Điện lực
OTTR OTTER TAIL CORP
51.230.67%0.34Bán66.424K2.037B25.822.00669.00Công ty Điện lực
PAM PAMPA ENERGIA S.A. SPON ADS EA REPR 25 ORD SHS
17.340.46%0.08Bán1.010M1.370B7.032.476286.00Công ty Điện lực
PCG PG&E CORP
14.28-0.76%-0.11Bán5.124M7.557B-16.7224000.00Công ty Điện lực
PCYO PURECYCLE CORP
10.150.89%0.09Bán11.609K241.586M112.890.0919.00Công ty quản lý nước
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
58.100.59%0.34Mua1.843M29.377B20.122.9013145.00Công ty Điện lực
PEGI PATTERN ENERGY GROUP INC
26.372.73%0.70Mua1.257M2.591B-0.65209.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
PNM PNM RESOURCES INC
51.001.37%0.69Sức mua mạnh383.888K4.062B-0.271692.00Công ty Điện lực
PNW PINNACLE WEST CAPITAL CORP
94.120.36%0.34Mua1.365M10.570B21.344.4296.00Công ty Điện lực
POR PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO
56.300.57%0.32Mua523.509K5.032B25.182.242967.00Công ty Điện lực
PPL PPL CORP
29.410.65%0.19Bán4.935M21.241B12.072.4612444.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RGCO RGC RESOURCES INC
28.382.12%0.59Mua3.447K228.887M25.641.11110.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SBS CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO SPONS ADR EACH REPR 1 COM NPV
13.13-0.15%-0.02Bán1.962M8.974B12.391.0614213.00Công ty quản lý nước
SJI SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC
31.651.09%0.34Bán271.118K2.924B40.640.801100.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SJIU SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC 7.25% CNV 15/04/2031 USD50
51.230.77%0.39Bán1.847K2.924B40.640.801100.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SJW SJW GROUP
66.591.37%0.90Sức mua mạnh128.203K1.894B36.531.83416.00Công ty quản lý nước
SKYS SKY SOLAR HOLDINGS SPON ADR EACH REPR 8 ORD
0.490.00%0.00Bán19.197K25.697M-0.44144.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
SO SOUTHERN CO.
57.48-0.26%-0.15Sức mua mạnh6.259M60.080B13.624.2529192.00Công ty Điện lực
SOJA SOUTHERN CO. 6.25% NTS 15/10/75 USD25
26.26-0.11%-0.03Mua41.553K60.080B13.624.2529192.00Công ty Điện lực
SOJB SOUTHERN CO. 5.25% BDS 01/10/76 USD25 16A
26.38-0.57%-0.15Sức mua mạnh49.696K60.080B13.624.2529192.00Công ty Điện lực
SOJC SOUTHERN CO. 5.25% JR SUB NTS SR 2017B 01/12/77 USD25
26.43-0.15%-0.04Mua35.825K60.080B13.624.2529192.00Công ty Điện lực
SPKE SPARK ENERGY INC
10.641.43%0.15Bán66.801K374.310M-0.75176.00Công ty Điện lực
SR SPIRE INC
82.591.46%1.19Mua232.302K4.196B22.793.643366.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SRE SEMPRA ENERGY
138.880.25%0.34Mua2.598M38.130B20.286.9116823.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
SWX SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
90.031.66%1.47Mua216.943K4.891B23.753.802312.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
TAC TRANSALTA CORP MTN
6.310.16%0.01Mua136.970K1.781B-0.721883.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TERP TERRAFORM POWER INC
16.920.77%0.13Mua601.144K3.539B-0.29177.00Công ty Điện lực
UGI UGI CORP
48.213.57%1.66Bán1.875M8.405B25.311.947700.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
UTL UNITIL CORP
59.640.76%0.45Sức mua mạnh34.410K889.917M20.062.97514.00Công ty Điện lực
VST VISTRA ENERGY CORP
23.694.78%1.08Mua5.835M11.648B16.991.422030.00Công ty Điện lực
VVPR VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
1.380.00%0.00Mua13.324K18.709M-0.84Công ty Điện lực
WAAS AQUAVENTURE HOLDINGS LTD
17.18-1.88%-0.33Bán273.206K544.903M-0.69665.00Công ty quản lý nước
WEC WEC ENERGY GROUP INC
90.44-0.28%-0.25Mua1.738M28.528B26.193.477878.00Công ty Điện lực
WTR AQUA AMERICA INC
44.281.26%0.55Sức mua mạnh1.593M9.555B58.200.761570.00Công ty quản lý nước
WTRU AQUA AMERICA INC 6% CNV 30/04/2022 USD
60.061.18%0.70Sức mua mạnh596.117K9.555B58.200.761570.00Công ty quản lý nước
XEL XCEL ENERGY INC
61.800.44%0.27Mua2.288M31.828B25.252.4511043.00Công ty Điện lực
YORW YORK WATER CO
38.250.71%0.27Mua23.185K496.316M35.321.08109.00Công ty quản lý nước
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất