Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

110
Cổ phiếu
1369.105B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.676M
Khối lượng
+3.23%
Tỷ suất Cổ tức
+0.68%
Thay đổi
+3.91%
Hiệu suất Tháng
+23.37%
Hiệu suất Năm
+13.72%
Hiệu suất YTD
           
AEE AMEREN CORP
76.710.66%0.50Mua1.142M18.840B22.093.508838.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
90.581.11%0.99Mua1.784M44.695B22.024.1217582.00Công ty Điện lực
AES AES CORP
17.091.36%0.23Mua3.838M11.343B23.140.7421000.00Công ty Điện lực
AGR AVANGRID INC
51.45-0.04%-0.02Sức mua mạnh294.877K15.898B25.991.986449.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
ALE ALLETE INC
84.930.24%0.20Sức mua mạnh142.736K4.382B22.973.711889.00Công ty Điện lực
AQN ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
12.180.16%0.02Mua669.921K5.957B25.780.472277.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AQNA ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
26.620.20%0.05Sức mua mạnh7.931K5.957B25.780.472277.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
ARTNA ARTESIAN RESOURCES CORP
37.21-1.79%-0.68Mua9.953K345.106M23.521.59241.00Công ty quản lý nước
AT ATLANTIC POWER CORP
2.330.00%0.00Bán295.723K255.589M11.760.27230.00Công ty Điện lực
ATO ATMOS ENERGY CORP
104.990.43%0.45Sức mua mạnh396.346K12.283B24.904.224628.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
AVA AVISTA CORP
44.100.39%0.17Mua335.276K2.900B14.713.002026.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AWK AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC
118.271.36%1.59Mua646.145K21.350B36.373.257100.00Công ty quản lý nước
AWR AMERICAN STATES WATER CO
74.760.38%0.28Mua127.761K2.751B42.111.78817.00Công ty quản lý nước
AY ATLANTICA YIELD PLC
22.491.26%0.28Mua461.961K2.254B60.260.37217.00Công ty Điện lực
AZRE AZURE POWER GLOBAL LIMITED
11.35-3.07%-0.36Bán20.255K465.804M-0.01654.00Công ty Điện lực
BKH BLACK HILLS CORP
78.120.54%0.42Mua175.504K4.716B19.514.052863.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CDZI CADIZ INC
10.250.10%0.01Bán172.987K269.085M-1.129.00Công ty quản lý nước
CEPU CENTRAL PUERTO SA ADS EACH REPR 10 ORD SHS
8.82-1.78%-0.16Mua251.069K1.312B5.070.17265.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CIG CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG SPON ADR REPR 1 N-VTG PRF SHS(LEVEL 2)
3.69-3.15%-0.12Mua4.938M5.381B12.560.296031.00Công ty Điện lực
CIG.C CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG ADR EACH REPR 1 COM BRL5.00
4.57-5.19%-0.25Mua2.000K5.381B12.560.296031.00Công ty Điện lực
CMS CMS ENERGY CORP
58.751.38%0.80Mua2.071M16.671B27.942.117957.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CNP CENTERPOINT ENERGY INC
29.621.23%0.36Mua4.509M14.874B46.720.647977.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CPK CHESAPEAKE UTILITIES CORP
93.64-0.10%-0.09Mua34.233K1.535B26.353.56983.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CPL CPFL ENERGIA SA SPON ADR EA REP 2 ORD NPV
15.12-3.01%-0.47Mua32.662K8.616B13.521.129136.00Công ty Điện lực
CTWS CONNECTICUT WATER SERVICES
68.630.01%0.01Bán21.911K834.661M-0.71297.00Công ty quản lý nước
CWCO CONSOLIDATED WATER CO
13.65-1.37%-0.19Mua34.170K205.028M19.350.71108.00Công ty quản lý nước
CWEN CLEARWAY ENERGY INC
16.110.81%0.13Mua349.237K2.947B270.260.16269.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CWEN.A CLEARWAY ENERGY INC
15.240.73%0.11Mua153.340K2.947B270.260.16269.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CWT CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP
50.971.37%0.69Mua168.886K2.453B11.694.361179.00Công ty quản lý nước
D DOMINION ENERGY INC
76.660.78%0.59Sức mua mạnh3.964M61.509B35.282.1821300.00Công ty Điện lực
DCUD DOMINION ENERGY INC CORP UNIT SER A 31/12/2021
49.740.10%0.05Sức mua mạnh2.860M61.509B35.282.1821300.00Công ty Điện lực
DTE DTE ENERGY CO
129.540.52%0.67Sức mua mạnh724.899K23.733B20.366.3810600.00Công ty Điện lực
DTV DTE ENERGY CO 6.5% CNV 01/10/2019 USD
56.721.23%0.69Mua9.335K23.733B20.366.3810600.00Công ty Điện lực
DUK DUKE ENERGY CORP
87.871.27%1.10Mua3.238M63.973B21.334.1230083.00Công ty Điện lực
DYNC VISTRA ENERGY CORP 7% CNV 01/07/2019 USD
96.66-0.05%-0.05Bán17.284K11.488B26.560.912030.00Công ty Điện lực
EBR CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 COM SHS NPV
8.94-3.25%-0.30Mua375.511K12.110B3.402.6314211.00Công ty Điện lực
EBR.B CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 PRF B SHS NPV
9.421.29%0.12Mua6.630K12.110B3.402.6314211.00Công ty Điện lực
ED CONSOLIDATED EDISON INC
88.540.87%0.76Mua1.561M28.957B20.334.3715307.00Công ty Điện lực
EDN EMPRESA DISTR Y COMERC NORTE EDENOR ADR EACH REP 20 CLASS B ARS1
19.19-2.59%-0.51Mua36.667K431.564M12.501.544878.00Công ty Điện lực
EE EL PASO ELECTRIC CO
65.170.22%0.14Mua999.012K2.655B27.342.391100.00Công ty Điện lực
EIX EDISON INTERNATIONAL
59.44-0.73%-0.44Bán2.019M19.366B-1.2212574.00Công ty Điện lực
ELP CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR EACH REPR 1 PREF B SHS LEVEL 2
12.41-1.27%-0.16Sức mua mạnh472.874K3.396B8.411.487568.00Công ty Điện lực
ENIA ENEL AMERICAS SA ADS EACH REPR 50 COM NPV (SPON)
8.32-0.83%-0.07Theo dõi597.122K9.574B8.071.0317818.00Công ty Điện lực
ENIC ENEL CHILE SA SPON ADR EACH REPR 50 ORD
4.66-0.85%-0.04Bán176.931K6.392B9.670.482068.00Công ty Điện lực
ES EVERSOURCE ENERGY
77.410.97%0.74Mua1.410M25.038B22.863.397998.00Công ty Điện lực
ETR ENTERGY CORP
102.041.01%1.02Mua1.429M19.380B19.565.2913688.00Công ty Điện lực
EVRG EVERGY INC
60.670.83%0.50Mua1.189M14.809B25.882.354832.00Công ty Điện lực
EXC EXELON CORP
50.801.26%0.63Mua4.111M49.327B21.152.4133383.00Công ty Điện lực
FE FIRSTENERGY CORP
43.971.43%0.62Mua2.612M23.368B22.551.9612494.00Công ty Điện lực
FTS FORTIS INC
38.89-0.08%-0.03Mua273.405K16.744B20.741.878800.00Công ty Điện lực
GNE GENIE ENERGY LTD
9.77-0.20%-0.02Mua150.689K264.682M12.540.81149.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
GWRS GLOBAL WATER RESOURCES INC
10.471.95%0.20Mua18.350K225.449M61.640.1750.00Công ty quản lý nước
HE Heo nạc
43.450.63%0.27Sức mua mạnh366.951K4.733B23.991.823898.00Công ty Điện lực
HNP HUANENG POWER INTERNATIONAL INC ADR EACH REP 40 H SHS CNY1
25.102.83%0.69Mua23.961K13.481B162.500.1557970.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
IDA IDACORP INC
103.590.53%0.55Sức mua mạnh231.314K5.219B22.964.521981.00Công ty Điện lực
JE JUST ENERGY GROUP INC
4.25-1.39%-0.06Mua343.218K629.105M-0.541581.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
KEN KENON HLDGS LTD
20.03-2.53%-0.52Mua9751.079B-2.15112.00Công ty Điện lực
KEP KOREA ELECTRIC POWER CORP SPON ADR EACH REPR 0.5 KRW5000
10.83-2.61%-0.29Bán299.147K13.846B-1.2045232.00Công ty Điện lực
LEU CENTRUS ENERGY CORP
3.3511.48%0.34Mua4.105K31.682M-11.64226.00Công ty Điện lực
LNT ALLIANT ENERGY CORP
50.001.56%0.77Mua1.126M11.870B23.012.173885.00Công ty Điện lực
MDU MDU RESOURCES GROUP INC
25.860.70%0.18Mua1.328M5.122B19.331.3411797.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
MGEE MGE ENERGY INC
69.39-0.37%-0.26Mua46.919K2.406B27.272.54706.00Công ty Điện lực
MSEX MIDDLESEX WATER CO
61.871.41%0.86Sức mua mạnh76.908K1.019B29.732.10330.00Công ty quản lý nước
NEE NEXTERA ENERGY INC
206.961.07%2.19Mua1.381M99.120B33.656.209100.00Công ty Điện lực
NEE/PR NEXTERA ENERGY INC CORPORATE UNIT 01/09/2019
65.950.98%0.64Mua31.144K99.120B33.656.209100.00Công ty Điện lực
NFE NEW FORTRESS ENERGY LLC
10.181.60%0.16Bán130.940K1.709B-1.36140.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NFG NATIONAL FUEL GAS CO
54.040.50%0.27Bán337.877K4.664B16.003.402105.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NGG NATIONAL GRID SPON ADR EACH REP 5 ORD SHS(POST SPLT)
52.561.15%0.60Mua410.143K35.800B18.992.7822576.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NI NISOURCE INC
28.750.95%0.27Sức mua mạnh2.390M10.727B-0.398087.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NJR NEW JERSEY RESOURCES CORP
49.86-0.08%-0.04Sức mua mạnh242.646K4.449B40.111.251068.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NRG NRG ENERGY INC
34.781.05%0.36Bán2.717M9.292B36.550.954862.00Công ty Điện lực
NWE NORTHWESTERN CORPORATION
72.940.65%0.47Sức mua mạnh195.966K3.679B19.543.761528.00Công ty Điện lực
NWN NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY
68.78-0.10%-0.07Mua258.637K2.079B29.012.381167.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
OGE OGE ENERGY CORP
43.400.39%0.17Sức mua mạnh1.378M8.689B20.862.092292.00Công ty Điện lực
OGS ONE GAS INC
90.910.13%0.12Mua83.860K4.790B27.613.323500.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
OPTT OCEAN POWER TECHNOLOGIES INC
1.98-2.46%-0.05Bán399.186K5.525M-14.0929.00Công ty Điện lực
ORA ORMAT TECHNOLOGIES INC
63.150.19%0.12Sức mua mạnh144.947K3.205B27.132.341346.00Công ty Điện lực
OTTR OTTER TAIL CORP
51.72-0.35%-0.18Mua50.755K2.056B25.032.08669.00Công ty Điện lực
PAM PAMPA ENERGIA S.A. SPON ADS EA REPR 25 ORD SHS
31.82-1.76%-0.57Mua746.867K2.471B10.343.086286.00Công ty Điện lực
PCG PG&E CORP
18.481.04%0.19Bán1.747M9.780B-13.8124000.00Công ty Điện lực
PCYO PURECYCLE CORP
9.962.36%0.23Mua14.096K237.064M251.520.0419.00Công ty quản lý nước
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
60.961.60%0.96Mua1.832M30.811B19.563.1313145.00Công ty Điện lực
PEGI PATTERN ENERGY GROUP INC
22.880.84%0.19Mua794.528K2.248B-0.24209.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
PNM PNM RESOURCES INC
50.720.38%0.19Mua242.709K4.040B43.971.161692.00Công ty Điện lực
PNW PINNACLE WEST CAPITAL CORP
97.480.84%0.81Sức mua mạnh709.962K10.945B21.134.6396.00Công ty Điện lực
POR PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO
55.530.45%0.25Sức mua mạnh278.606K4.962B22.462.482967.00Công ty Điện lực
PPL PPL CORP
31.451.09%0.34Mua3.299M22.699B12.252.5912444.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RGCO RGC RESOURCES INC
26.80-0.81%-0.22Sức bán mạnh13.464K215.617M24.341.11110.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SBS CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO SPONS ADR EACH REPR 1 COM NPV
11.87-4.04%-0.50Mua2.307M8.113B10.891.0914213.00Công ty quản lý nước
SJI SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC
33.720.63%0.21Sức mua mạnh715.609K3.115B-0.171100.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SJIU SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC 7.25% CNV 15/04/2031 USD50
54.100.65%0.35Sức mua mạnh2.500K3.115B-0.171100.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SJW SJW GROUP
62.140.19%0.12Mua80.163K1.767B31.551.98416.00Công ty quản lý nước
SKYS SKY SOLAR HOLDINGS SPON ADR EACH REPR 8 ORD
0.53-0.51%-0.00Bán22.783K27.648M-0.44144.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
SO SOUTHERN CO.
55.650.91%0.50Sức mua mạnh4.081M57.837B17.323.2329192.00Công ty Điện lực
SPKE SPARK ENERGY INC
11.331.89%0.21Mua182.796K395.891M37.410.30176.00Công ty Điện lực
SR SPIRE INC
84.72-0.02%-0.02Mua139.033K4.299B20.004.253366.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SRE SEMPRA ENERGY
137.760.67%0.92Mua947.772K37.803B36.743.8016823.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
SWX SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
88.00-0.11%-0.10Mua190.263K4.699B23.023.832312.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
TAC TRANSALTA CORP MTN
6.48-0.77%-0.05Mua214.545K1.844B-0.981883.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TERP TERRAFORM POWER INC
13.880.29%0.04Sức mua mạnh1.160M2.903B-0.41177.00Công ty Điện lực
UGI UGI CORP
53.050.63%0.33Bán633.049K9.240B24.032.247700.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
UTL UNITIL CORP
59.521.02%0.60Sức mua mạnh24.677K887.824M20.192.95508.00Công ty Điện lực
VST VISTRA ENERGY CORP
23.77-0.38%-0.09Bán2.875M11.488B26.560.912030.00Công ty Điện lực
VVPR VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
1.041.97%0.02Bán44.341K14.100M-1.80Công ty Điện lực
WAAS AQUAVENTURE HOLDINGS LTD
19.704.73%0.89Sức mua mạnh199.357K530.930M-0.75665.00Công ty quản lý nước
WEC WEC ENERGY GROUP INC
84.310.84%0.70Mua1.470M26.595B24.523.457878.00Công ty Điện lực
WTR AQUA AMERICA INC
41.581.91%0.78Mua850.214K8.970B47.010.891570.00Công ty quản lý nước
WTRU AQUA AMERICA INC 6% CNV 30/04/2022 USD
57.551.57%0.89Mua7.484K8.970B47.010.891570.00Công ty quản lý nước
XEL XCEL ENERGY INC
60.030.98%0.58Mua3.163M30.896B23.942.5111043.00Công ty Điện lực
YORW YORK WATER CO
34.590.06%0.02Mua7.377K448.158M32.871.05109.00Công ty quản lý nước
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất