Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

124
Cổ phiếu
1880.635B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.129M
Khối lượng
+3.40%
Tỷ suất Cổ tức
−0.37%
Thay đổi
+1.50%
Hiệu suất Tháng
+18.91%
Hiệu suất Năm
+17.30%
Hiệu suất YTD
           
AEE AMEREN CORP
76.29-0.99%-0.76Bán1.037M19.521B23.903.258838.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
92.03-0.34%-0.31Bán1.615M45.597B23.253.9817582.00Công ty Điện lực
AES AES CORP
15.99-0.12%-0.02Mua2.970M10.628B25.910.6221000.00Công ty Điện lực
AGR AVANGRID INC
49.55-0.64%-0.32Bán418.951K15.410B25.401.966449.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
ALE ALLETE INC
86.84-0.38%-0.33Mua355.756K4.507B21.354.091889.00Công ty Điện lực
AQN ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
13.33-2.20%-0.30Bán3.040M6.739B21.020.652277.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
ARTNA ARTESIAN RESOURCES CORP
36.41-0.87%-0.32Bán7.164K340.839M23.471.57241.00Công ty quản lý nước
AT ATLANTIC POWER CORP
2.36-0.42%-0.01Bán69.404K259.235M11.050.29230.00Công ty Điện lực
ATO ATMOS ENERGY CORP
111.360.00%0.00Theo dõi719.230K13.163B26.194.264628.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
AVA AVISTA CORP
47.92-0.97%-0.47Theo dõi195.842K3.199B16.173.002026.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AWK AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC
121.73-1.58%-1.96Bán843.075K22.345B37.653.297100.00Công ty quản lý nước
AWR AMERICAN STATES WATER CO
92.43-0.57%-0.53Mua216.626K3.424B45.202.07817.00Công ty quản lý nước
AY ATLANTICA YIELD PLC
23.98-0.95%-0.23Bán145.246K2.460B-0.09217.00Công ty Điện lực
AZRE AZURE POWER GLOBAL LIMITED
12.30-0.16%-0.02Sức mua mạnh10.369K506.192M786.450.02654.00Công ty Điện lực
BEP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P
41.240.19%0.08Mua149.978K7.353B132.470.31Công ty Điện lực
BKH BLACK HILLS CORP
77.78-0.45%-0.35Mua326.181K4.771B20.583.832863.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CDZI CADIZ INC
12.04-0.17%-0.02Bán61.082K325.219M-1.159.00Công ty quản lý nước
CEPU CENTRAL PUERTO SA ADS EACH REPR 10 ORD SHS
3.01-3.53%-0.11Bán146.551K573.166M3.690.10265.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CIG CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG SPON ADR REPR 1 N-VTG PRF SHS(LEVEL 2)
3.32-0.90%-0.03Bán2.283M4.885B5.190.656031.00Công ty Điện lực
CIG.C CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG ADR EACH REPR 1 COM BRL5.00
3.74-0.66%-0.03Bán5284.885B5.190.656031.00Công ty Điện lực
CMS CMS ENERGY CORP
63.48-0.63%-0.40Mua908.044K18.128B32.961.947957.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CMSA CMS ENERGY CORP 5.625%JUNIOR SUBORD NTS 15/03/2078 USD25
26.990.15%0.04Mua8.983K18.128B32.961.947957.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CMSC CMS ENERGY CORP 5.875% JUNIOR SUBORDINATED NTS DUE 2078
27.960.67%0.19Mua7.953K18.128B32.961.947957.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CNP CENTERPOINT ENERGY INC
27.89-1.34%-0.38Bán2.913M14.198B24.921.147977.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CPK CHESAPEAKE UTILITIES CORP
93.25-0.72%-0.68Bán32.795K1.541B25.603.68983.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CPL CPFL ENERGIA SA SPON ADR EA REP 2 ORD NPV
15.75-1.75%-0.28Bán9.433K9.250B14.341.1212976.00Công ty Điện lực
CWCO CONSOLIDATED WATER CO
15.93-1.97%-0.32Mua74.809K244.198M22.470.73108.00Công ty quản lý nước
CWEN CLEARWAY ENERGY INC
19.31-0.46%-0.09Mua756.497K3.545B-0.84269.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CWEN.A CLEARWAY ENERGY INC
18.25-0.44%-0.08Mua169.813K3.545B-0.84269.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CWT CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP
54.51-0.04%-0.02Mua195.486K2.625B24.622.211171.00Công ty quản lý nước
D DOMINION ENERGY INC
81.24-0.81%-0.66Mua3.250M65.797B52.741.5621300.00Công ty Điện lực
DCUE DOMINION ENERGY INC CORP UNIT SER A
105.89-0.54%-0.58Mua8.965K65.797B52.741.5621300.00Công ty Điện lực
DRUA DOMINION ENERGY INC 5.25% BDS 30/07/76 USD25
26.711.10%0.29Mua30.909K65.797B52.741.5621300.00Công ty Điện lực
DTE DTE ENERGY CO
128.11-1.37%-1.78Bán641.259K23.809B21.436.0810600.00Công ty Điện lực
DTJ DTE ENERGY CO 5.375% SUBORD DEB 01/06/76 USD25 B
26.370.78%0.20Sức mua mạnh19.321K23.809B21.436.0810600.00Công ty Điện lực
DTW DTE ENERGY CO 5.25% JR SUB DEBNTRS SR E 01/12/77 USD25
28.150.82%0.23Sức mua mạnh25.829K23.809B21.436.0810600.00Công ty Điện lực
DTY DTE ENERGY CO 6% JUNIOR SUB DB 15/12/2076 SER F USD25
28.211.11%0.31Sức mua mạnh13.603K23.809B21.436.0810600.00Công ty Điện lực
DUK DUKE ENERGY CORP
95.13-0.88%-0.84Mua2.494M69.924B21.194.5330083.00Công ty Điện lực
DUKB DUKE ENERGY CORP 5.625%JNR SUBORD DEB DUE15/09/2078 USD25
27.650.80%0.22Sức mua mạnh40.113K69.924B21.194.5330083.00Công ty Điện lực
DUKH DUKE ENERGY CORP 5.125% 15/01/73 USD25
25.800.12%0.03Mua25.387K69.924B21.194.5330083.00Công ty Điện lực
EAI ENTERGY ARKANSAS LLC 4.875% NTS 01/09/66 USD25
26.771.71%0.45Sức mua mạnh23.360K2.039M6.064.491357.00Công ty Điện lực
EBR CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 COM SHS NPV
8.30-2.58%-0.22Sức bán mạnh127.705K11.922B3.492.5314211.00Công ty Điện lực
EBR.B CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 PRF B SHS NPV
8.70-4.40%-0.40Sức bán mạnh13.599K11.922B3.492.5314211.00Công ty Điện lực
ED CONSOLIDATED EDISON INC
91.25-1.05%-0.97Bán1.027M30.630B21.894.2315307.00Công ty Điện lực
EDN EMPRESA DISTR Y COMERC NORTE EDENOR ADR EACH REP 20 CLASS B ARS1
6.55-4.80%-0.33Bán76.872K184.012M1.275.444878.00Công ty Điện lực
EE EL PASO ELECTRIC CO
66.86-0.42%-0.28Bán106.265K2.739B30.422.221100.00Công ty Điện lực
EIX EDISON INTERNATIONAL
70.06-1.78%-1.27Bán2.932M25.543B-0.8612574.00Công ty Điện lực
ELC ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875% BDS 01/09/66 USD25
26.530.87%0.23Sức mua mạnh13.976K1656.00Công ty Điện lực
ELP CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR EACH REPR 1 PREF B SHS LEVEL 2
12.11-1.06%-0.13Bán169.940K3.350B8.741.407538.00Công ty Điện lực
ELU ENTERGY LOUISIANA LLC 1ST MTG BD 01/06/63 USD25
25.500.39%0.10Sức mua mạnh3.153K1656.00Công ty Điện lực
EMP ENTERGY MISSISSIPPI LLC 4.9% SER FIRST MRTG BDS 01/10/2066 USD25
27.181.08%0.29Mua10.800K21.081M6.7615.28709.00Công ty Điện lực
ENIA ENEL AMERICAS SA ADS EACH REPR 50 COM NPV (SPON)
9.69-0.21%-0.02Mua555.923K14.749B8.401.1617684.00Công ty Điện lực
ENIC ENEL CHILE SA SPON ADR EACH REPR 50 ORD
4.672.41%0.11Mua263.994K6.286B15.530.292095.00Công ty Điện lực
ENJ ENTERGY NEW ORLEANS LLC 5% SR DUE 1ST MTG BD 01/12/2052 USD25
25.70-0.98%-0.25Mua99229.436M4.305.93298.00Công ty Điện lực
ENO ENTERGY NEW ORLEANS LLC 5.5% 1ST MTG BDS 01/04/2066 USD25
26.14-0.23%-0.06Sức bán mạnh44.420K29.436M4.305.93298.00Công ty Điện lực
ES EVERSOURCE ENERGY
84.76-0.95%-0.81Mua847.376K27.691B31.452.737998.00Công ty Điện lực
ETR ENTERGY CORP
116.61-0.53%-0.62Mua919.690K23.309B23.005.1613688.00Công ty Điện lực
EVRG EVERGY INC
63.81-0.22%-0.14Bán1.752M15.058B27.112.364832.00Công ty Điện lực
EXC EXELON CORP
47.10-0.85%-0.41Bán2.669M46.180B20.282.3533383.00Công ty Điện lực
EZT ENTERGY TEXAS INC 5.625% NTS 01/06/64 USD25
28.121.19%0.33Sức mua mạnh3.543K1.293B7.293.81596.00Công ty Điện lực
FE FIRSTENERGY CORP
47.41-1.00%-0.48Theo dõi2.138M25.482B20.542.3412494.00Công ty Điện lực
FTS FORTIS INC
41.61-0.88%-0.37Bán185.022K18.298B15.362.738800.00Công ty Điện lực
GNE GENIE ENERGY LTD
7.573.42%0.25Mua174.799K199.400M12.690.61149.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
GWRS GLOBAL WATER RESOURCES INC
12.01-0.08%-0.01Mua8.426K258.873M131.540.0950.00Công ty quản lý nước
HE Heo nạc
44.55-0.80%-0.36Bán169.829K4.894B25.261.783898.00Công ty Điện lực
HNP HUANENG POWER INTERNATIONAL INC ADR EACH REP 40 H SHS CNY1
18.90-3.67%-0.72Bán13.788K11.329B30.300.6557220.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
IDA IDACORP INC
109.72-1.20%-1.33Bán161.734K5.597B25.654.341981.00Công ty Điện lực
JE JUST ENERGY GROUP INC
2.418.56%0.19Mua1.229M333.774M-1.591581.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
KEN KENON HLDGS LTD
20.78-1.05%-0.22Mua1.014K1.131B-1.75112.00Công ty Điện lực
KEP KOREA ELECTRIC POWER CORP SPON ADR EACH REPR 0.5 KRW5000
10.75-0.74%-0.08Bán71.491K13.655B-0.8746377.00Công ty Điện lực
LNT ALLIANT ENERGY CORP
52.38-1.22%-0.65Bán993.697K12.595B24.802.143885.00Công ty Điện lực
MDU MDU RESOURCES GROUP INC
27.81-0.50%-0.14Mua498.974K5.564B19.531.4311797.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
MGEE MGE ENERGY INC
77.02-1.05%-0.82Theo dõi83.006K2.699B31.592.46706.00Công ty Điện lực
MSEX MIDDLESEX WATER CO
64.38-0.71%-0.46Mua26.377K1.074B31.702.06330.00Công ty quản lý nước
NEE NEXTERA ENERGY INC
228.90-0.28%-0.64Mua1.180M112.164B32.597.109100.00Công ty Điện lực
NEP NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
50.55-0.04%-0.02Bán528.824K2.840B-0.68Nhà Sản xuất Điện Độc lập
NFE NEW FORTRESS ENERGY LLC
17.963.40%0.59Mua38.294K2.917B-1.53140.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NFG NATIONAL FUEL GAS CO
44.77-0.33%-0.15Bán629.773K3.877B13.283.412105.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NGG NATIONAL GRID SPON ADR EACH REP 5 ORD SHS(POST SPLT)
55.34-0.79%-0.44Sức mua mạnh590.146K38.605B20.062.7922576.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NI NISOURCE INC
28.54-2.06%-0.60Bán2.205M10.879B97.130.308087.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NJR NEW JERSEY RESOURCES CORP
43.68-0.11%-0.05Bán341.850K3.935B33.581.311068.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NRG NRG ENERGY INC
39.12-0.15%-0.06Mua1.616M9.912B26.151.514862.00Công ty Điện lực
NWE NORTHWESTERN CORPORATION
74.28-0.77%-0.58Mua224.968K3.776B20.893.611528.00Công ty Điện lực
NWN NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY
70.00-0.51%-0.36Bán90.629K2.142B28.692.461167.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
OGE OGE ENERGY CORP
42.76-1.38%-0.60Bán1.052M8.681B21.372.042292.00Công ty Điện lực
OGS ONE GAS INC
94.28-0.98%-0.93Mua159.011K5.021B28.283.393500.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
ORA ORMAT TECHNOLOGIES INC
73.08-2.35%-1.76Bán164.405K3.816B24.953.011346.00Công ty Điện lực
OTTR OTTER TAIL CORP
53.98-0.31%-0.17Mua38.360K2.153B27.292.00669.00Công ty Điện lực
PAM PAMPA ENERGIA S.A. SPON ADS EA REPR 25 ORD SHS
16.39-3.59%-0.61Bán397.714K1.415B2.277.486286.00Công ty Điện lực
PCG PG&E CORP
7.67-4.36%-0.35Bán12.778M4.244B-16.7224000.00Công ty Điện lực
PCYO PURECYCLE CORP
10.89-0.09%-0.01Mua14.940K259.437M121.230.0919.00Công ty quản lý nước
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
61.85-0.80%-0.50Mua1.516M31.526B21.592.9013145.00Công ty Điện lực
PEGI PATTERN ENERGY GROUP INC
25.84-1.13%-0.29Bán535.287K2.568B-0.65209.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
PNM PNM RESOURCES INC
51.16-1.29%-0.67Bán227.658K4.128B-0.271692.00Công ty Điện lực
PNW PINNACLE WEST CAPITAL CORP
94.53-0.97%-0.93Bán607.934K10.721B21.654.4296.00Công ty Điện lực
POR PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO
55.66-1.29%-0.73Bán348.625K5.040B25.222.242967.00Công ty Điện lực
PPL PPL CORP
32.152.29%0.72Sức mua mạnh13.936M22.700B12.902.4612444.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RGCO RGC RESOURCES INC
28.47-0.32%-0.09Bán2.108K230.339M25.811.11110.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SBS CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO SPONS ADR EACH REPR 1 COM NPV
12.04-1.63%-0.20Bán666.170K8.366B10.831.1314156.00Công ty quản lý nước
SJI SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC
32.06-1.57%-0.51Bán274.601K3.009B41.820.801100.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SJIU SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC 7.25% CNV 15/04/2031 USD50
51.25-0.89%-0.46Sức bán mạnh4.500K3.009B41.820.801100.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SJW SJW GROUP
71.35-1.08%-0.78Mua85.258K2.052B39.571.83416.00Công ty quản lý nước
SKYS SKY SOLAR HOLDINGS SPON ADR EACH REPR 8 ORD
0.608.57%0.05Mua194.561K28.844M-0.44144.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
SO SOUTHERN CO.
60.92-0.98%-0.60Mua2.905M64.303B14.584.2529192.00Công ty Điện lực
SOJA SOUTHERN CO. 6.25% NTS 15/10/75 USD25
26.140.65%0.17Bán121.742K64.303B14.584.2529192.00Công ty Điện lực
SOJB SOUTHERN CO. 5.25% BDS 01/10/76 USD25 16A
26.621.04%0.28Mua34.346K64.303B14.584.2529192.00Công ty Điện lực
SOJC SOUTHERN CO. 5.25% JR SUB NTS SR 2017B 01/12/77 USD25
26.730.91%0.24Mua25.270K64.303B14.584.2529192.00Công ty Điện lực
SOLN SOUTHERN CO. CORPORATE UNITS 2019 SERIES A 01/08/2022
52.89-1.01%-0.54Bán50.626K64.303B14.584.2529192.00Công ty Điện lực
SPKE SPARK ENERGY INC
9.88-1.20%-0.12Bán32.688K351.796M-0.75176.00Công ty Điện lực
SR SPIRE INC
84.47-1.22%-1.04Bán127.663K4.345B23.603.643366.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SRE SEMPRA ENERGY
145.43-0.04%-0.06Mua970.660K39.944B21.256.9116823.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
SWX SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
90.75-0.75%-0.69Mua180.873K4.967B24.123.802312.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
TAC TRANSALTA CORP MTN
6.08-1.78%-0.11Sức bán mạnh24.019K1.747B-0.721883.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TERP TERRAFORM POWER INC
16.86-0.65%-0.11Bán691.579K3.549B-0.29177.00Công ty Điện lực
UGI UGI CORP
48.46-1.16%-0.57Sức bán mạnh1.561M10.245B25.741.947700.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
UTL UNITIL CORP
62.25-0.95%-0.60Mua28.268K937.815M21.142.97514.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
VST VISTRA ENERGY CORP
26.97-0.44%-0.12Mua2.315M13.320B19.431.422030.00Công ty Điện lực
VVPR VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
1.394.40%0.06Mua131.915K18.050MCông ty Điện lực
WAAS AQUAVENTURE HOLDINGS LTD
18.911.39%0.26Mua112.583K591.528M-0.69665.00Công ty quản lý nước
WEC WEC ENERGY GROUP INC
92.72-1.16%-1.09Bán1.252M29.591B27.163.477878.00Công ty Điện lực
WTR AQUA AMERICA INC
45.27-0.55%-0.25Mua786.171K9.822B59.830.761570.00Công ty quản lý nước
WTRU AQUA AMERICA INC 6% CNV 30/04/2022 USD
60.44-0.51%-0.31Mua55.336K9.822B59.830.761570.00Công ty quản lý nước
XEL XCEL ENERGY INC
63.28-0.08%-0.05Bán2.301M32.616B25.882.4511043.00Công ty Điện lực
YORW YORK WATER CO
42.99-2.30%-1.01Mua29.236K570.925M40.631.08109.00Công ty quản lý nước
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất