Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

125
Cổ phiếu
1914.845B
Giá trị vốn hóa thị trường
343.867K
Khối lượng
+3.44%
Tỷ suất Cổ tức
+0.29%
Thay đổi
+0.17%
Hiệu suất Tháng
+13.09%
Hiệu suất Năm
+16.35%
Hiệu suất YTD
           
AEE AMEREN CORP
75.090.98%0.73Mua1.636M18.474B22.913.278838.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
92.460.47%0.43Sức mua mạnh1.536M45.671B21.494.3017582.00Công ty Điện lực
AES AES CORP
18.81-0.48%-0.09Mua5.927M12.488B24.250.7821000.00Công ty Điện lực
AGR AVANGRID INC
49.05-0.02%-0.01Mua264.730K15.157B23.922.056449.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
ALE ALLETE INC
80.25-0.55%-0.44Bán220.150K4.149B19.534.141889.00Công ty Điện lực
AQN ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
14.340.21%0.03Mua1.228M7.517B18.760.762277.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
ARTNA ARTESIAN RESOURCES CORP
37.37-0.19%-0.07Mua5.305K346.993M23.111.63241.00Công ty quản lý nước
AT ATLANTIC POWER CORP
2.361.29%0.03Sức bán mạnh138.567K258.136M6.960.43230.00Công ty Điện lực
ATO ATMOS ENERGY CORP
106.76-0.21%-0.23Bán698.756K12.741B24.704.344776.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
AVA AVISTA CORP
47.240.02%0.01Mua320.513K3.151B16.192.922026.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AWK AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC
123.380.73%0.89Sức mua mạnh790.348K22.304B34.123.597100.00Công ty quản lý nước
AWR AMERICAN STATES WATER CO
86.170.88%0.75Mua219.593K3.174B38.962.20817.00Công ty quản lý nước
AY ATLANTICA YIELD PLC
25.730.51%0.13Mua179.980K2.614B-0.19217.00Công ty Điện lực
AZRE AZURE POWER GLOBAL LIMITED
12.810.23%0.03Mua22.698K525.723M-0.05654.00Công ty Điện lực
BEP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P
47.300.38%0.18Mua181.848K8.464B146.980.32Công ty Điện lực
BKH BLACK HILLS CORP
76.690.01%0.01Mua203.870K4.713B20.923.692863.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CDZI CADIZ INC
11.320.09%0.01Bán158.928K305.595M-1.179.00Công ty quản lý nước
CEPU CENTRAL PUERTO SA ADS EACH REPR 10 ORD SHS
3.823.24%0.12Mua209.433K737.766M5.860.08265.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CIG CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG SPON ADR REPR 1 N-VTG PRF SHS(LEVEL 2)
3.081.99%0.06Bán1.611M4.404B5.650.536031.00Công ty Điện lực
CIG.C CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG ADR EACH REPR 1 COM BRL5.00
3.430.89%0.03Bán9344.404B5.650.536031.00Công ty Điện lực
CMS CMS ENERGY CORP
61.840.21%0.13Mua867.497K17.553B29.822.087957.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CMSA CMS ENERGY CORP 5.625%JUNIOR SUBORD NTS 15/03/2078 USD25
25.81-0.51%-0.13Bán17.407K17.516B29.822.087957.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CMSC CMS ENERGY CORP 5.875% JUNIOR SUBORDINATED NTS DUE 2078
26.52-0.15%-0.04Bán23.165K17.516B29.822.087957.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CNP CENTERPOINT ENERGY INC
24.790.28%0.07Bán3.638M12.451B19.621.277977.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CPK CHESAPEAKE UTILITIES CORP
93.030.46%0.43Sức mua mạnh45.613K1.526B24.653.77983.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CPL CPFL ENERGIA SA SPON ADR EA REP 2 ORD NPV
15.290.59%0.09Bán16.443K8.763B13.671.1112976.00Công ty Điện lực
CWCO CONSOLIDATED WATER CO
16.610.51%0.09Mua54.359K249.683M30.820.54108.00Công ty quản lý nước
CWEN CLEARWAY ENERGY INC
19.380.94%0.18Mua683.632K3.748B-0.68269.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CWEN.A CLEARWAY ENERGY INC
18.540.32%0.06Mua237.464K3.586B-0.68269.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CWT CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP
52.050.77%0.40Mua191.536K2.506B21.702.381198.00Công ty quản lý nước
D DOMINION ENERGY INC
81.19-1.29%-1.06Bán3.607M66.827B56.801.4521300.00Công ty Điện lực
DCUE DOMINION ENERGY INC CORP UNIT SER A
105.06-0.10%-0.11Bán446.946K67.699B56.801.4521300.00Công ty Điện lực
DRUA DOMINION ENERGY INC 5.25% BDS 30/07/76 USD25
25.49-0.12%-0.03Bán36.776K67.699B56.801.4521300.00Công ty Điện lực
DTE DTE ENERGY CO
125.360.08%0.10Mua901.526K24.383B21.025.9910600.00Công ty Điện lực
DTJ DTE ENERGY CO 5.375% SUBORD DEB 01/06/76 USD25 B
25.46-0.12%-0.03Bán15.452K24.364B21.025.9910600.00Công ty Điện lực
DTP DTE ENERGY CO 6.25% CORPORATE UNITS
50.02-0.06%-0.03Mua553.821K24.364B21.025.9910600.00Công ty Điện lực
DTW DTE ENERGY CO 5.25% JR SUB DEBNTRS SR E 01/12/77 USD25
25.44-0.93%-0.24Bán16.317K24.364B21.025.9910600.00Công ty Điện lực
DTY DTE ENERGY CO 6% JUNIOR SUB DB 15/12/2076 SER F USD25
26.46-0.38%-0.10Bán18.951K24.364B21.025.9910600.00Công ty Điện lực
DUK DUKE ENERGY CORP
89.290.38%0.34Bán3.055M67.662B18.384.8430083.00Công ty Điện lực
DUKB DUKE ENERGY CORP 5.625%JNR SUBORD DEB DUE15/09/2078 USD25
26.64-0.11%-0.03Bán48.814K67.405B18.384.8430083.00Công ty Điện lực
DUKH DUKE ENERGY CORP 5.125% 15/01/73 USD25
25.27-0.38%-0.10Bán19.808K67.405B18.384.8430083.00Công ty Điện lực
EAI ENTERGY ARKANSAS LLC 4.875% NTS 01/09/66 USD25
25.26-0.32%-0.08Bán21.905K1.910M9.312.741357.00Công ty Điện lực
EBR CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 COM SHS NPV
8.511.07%0.09Bán155.167K14.127B3.072.8314211.00Công ty Điện lực
EBR.B CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 PRF B SHS NPV
8.700.81%0.07Bán2.314K14.127B3.072.8314211.00Công ty Điện lực
ED CONSOLIDATED EDISON INC
86.69-0.10%-0.09Bán1.073M28.818B20.474.2515307.00Công ty Điện lực
EDN EMPRESA DISTR Y COMERC NORTE EDENOR ADR EACH REP 20 CLASS B ARS1
5.190.78%0.04Mua32.562K148.070M0.925.584878.00Công ty Điện lực
EE EL PASO ELECTRIC CO
67.62-0.04%-0.03Mua213.977K2.755B29.142.331100.00Công ty Điện lực
EIX EDISON INTERNATIONAL
71.340.48%0.34Sức mua mạnh2.070M25.583B-1.0812574.00Công ty Điện lực
ELC ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875% BDS 01/09/66 USD25
25.28-0.47%-0.12Bán20.679K1656.00Công ty Điện lực
ELP CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR EACH REPR 1 PREF B SHS LEVEL 2
15.021.14%0.17Sức mua mạnh803.834K4.064B9.541.567513.00Công ty Điện lực
ELU ENTERGY LOUISIANA LLC 1ST MTG BD 01/06/63 USD25
25.29-0.04%-0.01Bán2.471K1656.00Công ty Điện lực
EMP ENTERGY MISSISSIPPI LLC 4.9% SER FIRST MRTG BDS 01/10/2066 USD25
25.65-0.74%-0.19Bán10.787K21.081M6.7615.28709.00Công ty Điện lực
ENIA ENEL AMERICAS SA ADS EACH REPR 50 COM NPV (SPON)
10.021.42%0.14Sức mua mạnh891.638K15.295B7.861.2617620.00Công ty Điện lực
ENIC ENEL CHILE SA SPON ADR EACH REPR 50 ORD
4.3211.92%0.46Mua1.400M5.379B11.700.332113.00Công ty Điện lực
ENJ ENTERGY NEW ORLEANS LLC 5% SR DUE 1ST MTG BD 01/12/2052 USD25
25.22-0.27%-0.07Bán1.604K29.436M4.305.93298.00Công ty Điện lực
ENO ENTERGY NEW ORLEANS LLC 5.5% 1ST MTG BDS 01/04/2066 USD25
25.980.23%0.06Bán8.760K29.436M4.305.93298.00Công ty Điện lực
ES EVERSOURCE ENERGY
82.16-1.04%-0.86Mua2.420M26.600B29.772.807998.00Công ty Điện lực
ETR ENTERGY CORP
118.420.26%0.31Sức mua mạnh1.059M23.578B29.554.0313688.00Công ty Điện lực
EVRG EVERGY INC
63.530.43%0.27Bán1.838M14.479B24.332.604832.00Công ty Điện lực
EXC EXELON CORP
44.860.72%0.32Bán5.841M43.604B18.722.3833383.00Công ty Điện lực
EZT ENTERGY TEXAS INC 5.625% NTS 01/06/64 USD25
26.99-1.28%-0.35Bán8.133K1.272B6.893.97596.00Công ty Điện lực
FE FIRSTENERGY CORP
48.410.46%0.22Sức mua mạnh2.489M26.156B20.192.4012494.00Công ty Điện lực
FTS FORTIS INC
39.74-0.18%-0.07Bán586.330K17.417B14.612.718800.00Công ty Điện lực
GNE GENIE ENERGY LTD
8.24-0.36%-0.03Mua84.784K220.421M15.220.58149.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
GWRS GLOBAL WATER RESOURCES INC
13.20-1.12%-0.15Mua10.101K284.286M121.420.1150.00Công ty quản lý nước
HE Heo nạc
44.330.64%0.28Mua295.935K4.831B25.121.763898.00Công ty Điện lực
HNP HUANENG POWER INTERNATIONAL INC ADR EACH REP 40 H SHS CNY1
20.49-0.10%-0.02Mua9.053K11.619B31.500.6557220.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
IDA IDACORP INC
104.700.21%0.22Bán235.816K5.277B24.924.201981.00Công ty Điện lực
JE JUST ENERGY GROUP INC
2.07-1.43%-0.03Bán762.671K313.352M-0.931581.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
KEN KENON HLDGS LTD
20.30-1.02%-0.21Bán5661.093B-1.75112.00Công ty Điện lực
KEP KOREA ELECTRIC POWER CORP SPON ADR EACH REPR 0.5 KRW5000
12.06-0.82%-0.10Sức mua mạnh84.747K15.788B-1.1846377.00Công ty Điện lực
LNT ALLIANT ENERGY CORP
53.170.00%0.00Sức mua mạnh744.439K12.779B23.842.233885.00Công ty Điện lực
MDU MDU RESOURCES GROUP INC
29.30-0.17%-0.05Mua1.259M5.871B11797.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
MGEE MGE ENERGY INC
77.570.15%0.12Sức mua mạnh67.763K2.689B31.012.50706.00Công ty Điện lực
MSEX MIDDLESEX WATER CO
62.550.42%0.26Mua76.655K1.084B31.681.98330.00Công ty quản lý nước
NEE NEXTERA ENERGY INC
234.560.13%0.30Sức mua mạnh1.603M114.700B34.726.809100.00Công ty Điện lực
NEP NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
53.050.09%0.05Sức mua mạnh267.398K3.227B-2.48Nhà Sản xuất Điện Độc lập
NFE NEW FORTRESS ENERGY LLC
16.233.38%0.53Mua399.966K2.726B-1.74140.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NFG NATIONAL FUEL GAS CO
44.94-0.33%-0.15Sức bán mạnh520.308K3.879B12.863.532107.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NGG NATIONAL GRID SPON ADR EACH REP 5 ORD SHS(POST SPLT)
58.050.90%0.52Mua1.022M39.718B20.642.8022576.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NI NISOURCE INC
26.650.57%0.15Bán3.241M9.955B21.561.238087.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NJR NEW JERSEY RESOURCES CORP
42.570.07%0.03Bán4.095M3.838B22.381.911068.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NRG NRG ENERGY INC
38.58-2.38%-0.94Bán3.719M9.707B19.602.044862.00Công ty Điện lực
NWE NORTHWESTERN CORPORATION
71.930.35%0.25Mua168.535K3.629B21.123.421528.00Công ty Điện lực
NWN NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY
68.750.91%0.62Mua208.913K2.092B30.542.241167.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
OGE OGE ENERGY CORP
42.760.38%0.16Mua786.536K8.560B18.882.262292.00Công ty Điện lực
OGS ONE GAS INC
89.000.42%0.37Bán184.129K4.694B26.163.413500.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
ORA ORMAT TECHNOLOGIES INC
77.010.43%0.33Mua75.228K3.927B24.773.111346.00Công ty Điện lực
OTTR OTTER TAIL CORP
49.400.06%0.03Bán84.887K1.964B24.442.03669.00Công ty Điện lực
PAM PAMPA ENERGIA S.A. SPON ADS EA REPR 25 ORD SHS
13.540.00%0.00Bán314.843K1.235B1.867.276286.00Công ty Điện lực
PCG PG&E CORP
9.783.27%0.31Mua21.695M5.176B-20.8824000.00Công ty Điện lực
PCYO PURECYCLE CORP
12.320.74%0.09Mua19.722K293.544M61.040.2029.00Công ty quản lý nước
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
58.74-0.32%-0.19Bán3.636M29.701B20.532.8913145.00Công ty Điện lực
PEGI PATTERN ENERGY GROUP INC
27.42-0.15%-0.04Mua532.053K2.694B-1.04209.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
PNM PNM RESOURCES INC
48.83-0.75%-0.37Bán335.492K3.889B-0.081692.00Công ty Điện lực
PNW PINNACLE WEST CAPITAL CORP
86.59-0.40%-0.35Bán1.245M9.734B19.854.3996.00Công ty Điện lực
POR PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO
55.490.25%0.14Mua393.274K4.959B24.532.262967.00Công ty Điện lực
PPL PPL CORP
34.32-0.69%-0.24Mua4.462M24.814B14.052.4912444.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RGCO RGC RESOURCES INC
28.53-0.52%-0.15Bán5.065K230.554M26.611.08110.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SBS CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO SPONS ADR EACH REPR 1 COM NPV
13.911.31%0.18Sức mua mạnh1.140M9.385B10.341.3314018.00Công ty quản lý nước
SJI SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC
30.660.49%0.15Bán520.025K2.833B32.580.961100.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SJIU SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC 7.25% CNV 15/04/2031 USD50
50.170.70%0.35Bán8.286K2.819B32.580.961100.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SJW SJW GROUP
71.340.82%0.58Sức mua mạnh70.497K2.030B50.781.40416.00Công ty quản lý nước
SKYS SKY SOLAR HOLDINGS SPON ADS EACH REPR 20 ORD SHS(POST SPLT)
1.55-0.21%-0.00Mua6.991K32.582M-2.73144.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
SO SOUTHERN CO.
62.760.11%0.07Sức mua mạnh3.217M65.819B14.474.3629192.00Công ty Điện lực
SOJA SOUTHERN CO. 6.25% NTS 15/10/75 USD25
26.080.06%0.01Bán54.602K65.745B14.474.3629192.00Công ty Điện lực
SOJB SOUTHERN CO. 5.25% BDS 01/10/76 USD25 16A
25.630.20%0.05Bán73.294K65.745B14.474.3629192.00Công ty Điện lực
SOJC SOUTHERN CO. 5.25% JR SUB NTS SR 2017B 01/12/77 USD25
25.55-0.27%-0.07Bán25.066K65.745B14.474.3629192.00Công ty Điện lực
SOLN SOUTHERN CO. CORPORATE UNITS 2019 SERIES A 01/08/2022
53.230.09%0.05Sức mua mạnh57.050K65.745B14.474.3629192.00Công ty Điện lực
SPKE SPARK ENERGY INC
10.39-1.24%-0.13Bán157.184K365.516M-0.08176.00Công ty Điện lực
SR SPIRE INC
78.710.81%0.63Bán214.732K4.012B22.143.543536.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
SRE SEMPRA ENERGY
147.39-0.13%-0.19Sức mua mạnh837.307K41.549B19.077.9216823.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
SWX SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
74.91-0.35%-0.26Bán236.805K4.092B20.653.642312.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
TAC TRANSALTA CORP MTN
6.82-0.29%-0.02Mua823.789K1.921B-0.361883.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TERP TERRAFORM POWER INC
15.480.45%0.07Bán803.680K3.515B-0.39177.00Công ty Điện lực
UGI UGI CORP
42.87-0.46%-0.20Bán1.968M8.960B29.431.4912800.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
UTL UNITIL CORP
61.661.28%0.78Mua82.979K920.350M20.722.94503.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
VST VISTRA ENERGY CORP
24.45-2.63%-0.66Bán7.182M11.917B24.791.032030.00Công ty Điện lực
VVPR VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
1.11-0.01%-0.00Bán1.774K15.049MCông ty Điện lực
WAAS AQUAVENTURE HOLDINGS LTD
21.74-1.90%-0.42Mua90.418K690.021M-0.72665.00Công ty quản lý nước
WEC WEC ENERGY GROUP INC
89.450.40%0.36Mua1.345M28.216B25.773.477878.00Công ty Điện lực
WTR AQUA AMERICA INC
45.140.53%0.24Sức mua mạnh861.341K9.743B63.870.701570.00Công ty quản lý nước
WTRU AQUA AMERICA INC 6% CNV 30/04/2022 USD
60.470.40%0.24Sức mua mạnh8.261K9.691B63.870.701570.00Công ty quản lý nước
XEL XCEL ENERGY INC
62.140.21%0.13Mua1.812M33.322B24.832.5011043.00Công ty Điện lực
YORW YORK WATER CO
44.410.95%0.42Mua34.253K576.822M38.781.13109.00Công ty quản lý nước
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất