cristian.d

Camarilla Strategy - breakouts of H4 and L4

Breakout strategy of H4 and L4 levels. Manual entries and exits - higher profits BUT because I am a novice in pinescript,
Can someone please:

1. Show me how to add exit strategy lines : close> ema (close,3) for exit short and opposite for long. I added myself but I can't make it to work in relation to camarilla entries; instead it shows all ema crossings..
2.Why some entries over/above my pivots are not shown.. Example:11.15 AM (short) and 13.10 PM (long) AAPL , October 15, today? Today would've been 3 signals, not one..

Thank you in advance for any advice. I am a strong Camarilla follower, but I am not a coder.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategy", shorttitle="CD_Camarilla_Strategy", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,3)

//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = security(tickerid, "D", open [1])
//shigh = security(tickerid, "D", high [1])
//slow = security(tickerid, "D", low [1])
//sclose = security(tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = security(tickerid, 'D', pivot[1]) 
dtime_h6 = security(tickerid, 'D', h6[1]) 
dtime_h5 = security(tickerid, 'D', h5[1]) 
dtime_h4 = security(tickerid, 'D', h4[1]) 
dtime_h3 = security(tickerid, 'D', h3[1]) 
dtime_h2 = security(tickerid, 'D', h2[1]) 
dtime_h1 = security(tickerid, 'D', h1[1]) 
dtime_l1 = security(tickerid, 'D', l1[1]) 
dtime_l2 = security(tickerid, 'D', l2[1]) 
dtime_l3 = security(tickerid, 'D', l3[1]) 
dtime_l4 = security(tickerid, 'D', l4[1]) 
dtime_l5 = security(tickerid, 'D', l5[1]) 
dtime_l6 = security(tickerid, 'D', l6[1]) 

//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h5 ? dtime_h5 : na, title="Daily H5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h4 ? dtime_h4 : na, title="Daily H4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_h2 ? dtime_h2 : na, title="Daily H2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h1 ? dtime_h1 : na, title="Daily H1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l1 ? dtime_l1 : na, title="Daily L1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l2 ? dtime_l2 : na, title="Daily L2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l3 ? dtime_l3 : na, title="Daily L3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_l4 ? dtime_l4 : na, title="Daily L4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close >dtime_h4
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    


shortCondition = close <dtime_l4
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất