RicardoSantos

[RS]3 Level ZigZag Semafor V0

6580 lượt xem
796
6580 5
EXPERIMENTAL:
request for CharanTejaM
zigzag may be adjusted to use other methods.
zigzag repaints, use at your own discretion.

Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(title='[RS]3 Level ZigZag Semafor V0', shorttitle='3LZZS', overlay=true)
showZigZags = input(false)
useAltTF1 = input(false, title='Use Alt Timeframe')
tf1 = input('5', title='Alt Timeframe')
tf2 = input('15', title='Alt Timeframe')
tf3 = input('30', title='Alt Timeframe')

zigzag() =>
    _isUp = close >= open
    _isDown = close <= open
    _direction = _isUp[1] and _isDown ? -1 : _isDown[1] and _isUp ? 1 : nz(_direction[1])
    _zigzag = _isUp[1] and _isDown and _direction[1] != -1 ? high : _isDown[1] and _isUp and _direction[1] != 1 ? low : na

zz1 = useAltTF1 ? (change(time(tf1)) != 0 ? security(tickerid, tf1, zigzag()) : na) : zigzag()
zz2 = (change(time(tf2)) != 0 ? security(tickerid, tf2, zigzag()) : na)
zz3 = (change(time(tf3)) != 0 ? security(tickerid, tf3, zigzag()) : na)

plot(not showZigZags ? na : zz1, title='zigzag1', color=black, linewidth=1)
plot(not showZigZags ? na : zz2, title='zigzag2', color=blue, linewidth=2)
plot(not showZigZags ? na : zz3, title='zigzag3', color=red, linewidth=3)

is_lvl1_high = zz1 and zz1 >= high
is_lvl2_high = zz2 and zz2 >= high
is_lvl3_high = zz3 and zz3 >= high

is_lvl1_low = zz1 and zz1 <= low
is_lvl2_low = zz2 and zz2 <= low
is_lvl3_low = zz3 and zz3 <= low

plotchar(series=is_lvl1_high, title='1', char='', location=location.abovebar, color=red, transp=0, text='1', textcolor=red)
plotchar(series=is_lvl2_high, title='2', char='', location=location.abovebar, color=red, transp=0, text='2\n', textcolor=red)
plotchar(series=is_lvl3_high, title='3', char='', location=location.abovebar, color=red, transp=0, text='3\n\n', textcolor=red)

plotchar(series=is_lvl1_low, title='1', char='', location=location.belowbar, color=lime, transp=0, text='1', textcolor=lime)
plotchar(series=is_lvl2_low, title='2', char='', location=location.belowbar, color=lime, transp=0, text='\n2', textcolor=lime)
plotchar(series=is_lvl3_low, title='3', char='', location=location.belowbar, color=lime, transp=0, text='\n\n3', textcolor=lime)
Sir 3_level_ZZ_semaphore.mt4
this is the best indicator, if u convert in pine ,will be great asset for everyone :so we can use it in trading view
+7 Phản hồi
Amei esse estudo!
Phản hồi
I know another semafor, it's quite different.
+1 Phản hồi
mkurugenzi Kei_Presley
@Kei_Presley, could you kindly share where i may find it? your response is appreciated in advance.
+1 Phản hồi
OMG!! Thank you so much Richard santos !! Cant thank you enough. I will post the set up soon with this indicator !!!
+6 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất