Chỉ báo sóng Zig zag

Chỉ báo sóng Zig zag

Chỉ báo sóng Zig Zag có thể được sử dụng để lọc những biến động giá tương đối nhỏ. Bạn có thể đặt trước độ lệch theo tỷ lệ phần trăm để loại bỏ các biến động nhỏ hơn. Chỉ báo này chỉ vẽ một đường nếu biến chuyển giá tương đối lớn hơn độ lệch thiết lập, do đó làm rõ biểu đồ bằng cách loại bỏ độ nhiễu thị trường và bỏ qua những chuyển động đi ngang. Nó không tạo ra các tín hiệu tự động. Các nhà giao dịch có thể sử dụng riêng chỉ báo này để hình dung xu hướng hiện tại hoặc sử dụng cùng với các kỹ thuật phân tích khác như Sóng Elliott, Hỗ trợ và Kháng cự và các mô hình giá như Double Top hay Parallel Channel.
 
Xin lưu ý rằng sau mỗi bước giá giảm thì có một bước giá tăng và ngược lại. Chỉ báo sóng Zig Zag tương tự như đường trung bình trượt: cả tín hiệu và xu hướng đều thay đổi khi chỉ báo đổi hướng. Cho dù sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với các kỹ thuật khác, chỉ báo sóng Zig Zag là một công cụ hữu ích trong hộp công cụ của các nhà giao dịch.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
7
1
2
...
7