maheysh

Multiple Moving Averages

Plotting Multiple Moving Averages in one indicator
Phát hành các Ghi chú: Add New Features

* Cross Over Signals

* Configurable Alerts

Stay Tuned more Updates coming....
Phát hành các Ghi chú: New Updates:

Added Bollinger Bands, VWMA indicators.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Thank you for such a good indicator
Phản hồi
Very good indicator. How could I modify it and use EMAs instead of MA-1 and MA-2?
Phản hồi
maheysh GoldenRatioTA
@GoldenRatioTA, Replace sma with ema in line no.24,25
Phản hồi
@maheysh, thank you!
Phản hồi
@maheysh, I did try but, as I'm not used to coding, I didn't succeed :-/
Phản hồi
@maheysh, tried one more time and it worked. thanks again!
Phản hồi
This is great thanks. Do you know how I can set an alert when the candle touches the BB please?
Phản hồi
Working Perfectly for me .
Thank You So much
Phản hồi