Tracha

Ichimoku Cloud ALERT v.1.1

UPDATE!
Now sho yellow bar when sell signal and blue bar when buy signal.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)

conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1)
EMAno1 = input(21, minval=1)
EMAno2 = input(144, minval=1)
EMAno3 = input(377, minval=1)
displacement = basePeriods

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=red, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=blue, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=green, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
    title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
    title="Lead 2")

ema1=ema(close,EMAno1)
ema2=ema(close,EMAno2)
ema3=ema(close,EMAno3)

//sell signals
signal1 = baseLine > conversionLine

signal2 = close <= ema1
signal2a = close <= ema2
signal2b = close <= ema3

bottomcloud=leadLine2[displacement-1]
uppercloud=leadLine1[displacement-1]

signal3 = close<bottomcloud
signal3a = close[1]>bottomcloud[1]
signal3b = bottomcloud<uppercloud

signal4 = close<low[displacement]
sellsignal = signal1 and signal2 and signal2a and signal2b and signal3 and signal3a and signal3b and signal4
plotchar(sellsignal, char='S', color=red, location=location.abovebar)
barcolor(sellsignal ? yellow : na)

signal3x = close<uppercloud
signal3ax = close[1]>uppercloud[1]
signal3bx = bottomcloud>uppercloud
sellsignal2 = signal1 and signal2 and signal2a and signal2b and signal3x and signal3ax and signal3bx and signal4
plotchar(sellsignal2, char='S', color=red, location=location.abovebar)
barcolor(sellsignal2 ? yellow : na)


/// buy signals
nsignal1 = baseLine < conversionLine

nsignal2 = close >= ema1
nsignal2a = close >= ema2
nsignal2b = close >= ema3

nsignal3 = close>uppercloud
nsignal3a = close[1]<uppercloud[1]
nsignal3b = bottomcloud<uppercloud

nsignal4 = close>high[displacement]
buysignal = nsignal1 and nsignal2 and nsignal2a and nsignal2b and nsignal3 and nsignal3a and signal3b and nsignal4
plotchar(buysignal, char='B', color=blue, location=location.belowbar)
barcolor(buysignal ? blue : na)

nsignal3x = close>uppercloud
nsignal3ax = close[1]<uppercloud[1]
nsignal3bx = bottomcloud<uppercloud
buysignal2 = nsignal1 and nsignal2 and nsignal2a and nsignal2b and nsignal3x and nsignal3ax and signal3bx and nsignal4
plotchar(buysignal2, char='B', color=blue, location=location.belowbar)
barcolor(buysignal2 ? blue : na)

fill(p1, p2)
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất