mrtuanvn

Price Action Demo

Phát hành các Ghi chú: Fix bug
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Rất tuyêt vời
Cảm ơn bạn rất nhiều
Phản hồi
sammkt Doanpidomaxi
@Doanpidomaxi, mình muon tai ve dung thi làm the nào vay?
+2 Phản hồi