montesinoalex

Scalpin 30Pips


Indicator signs
-Buying or selling signal on screen
-RSI in overbought or oversold
-Stoch overbought or oversold
"Risk adjustment"
The expected profit is 30pips positive. Adjust risk by 30pips

indicator consisting of
Stoch 14, 6, 6
Rsi 14
Dmi 20, 5
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?