Chỉ số Chuyển động Định hướng (DMI)

Chỉ số Chuyển động Định hướng (DMI)

Chỉ số Định hướng dịch chuyển giá (DMI) trên thực tế là một tập hợp của ba chỉ báo riêng biệt kết hợp thành một. Chuyển động Định hướng bao gồm Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX), Chỉ báo Định hướng dương (+ DI) và Chỉ báo Định hướng âm (-DI). Mục đích của DMI là xác định có hay không có xu hướng hiện tại. Nó không tính đến hướng. Hai chỉ báo khác (+ DI và -DI) được sử dụng để bổ sung cho ADX. Chúng nhằm mục đích xác định hướng của xu hướng. Bằng cách kết hợp cả ba chỉ báo, nhà phân tích kỹ thuật có cách xác định và đo sức mạnh cũng như hướng của của xu hướng.
 
Đọc thêm về Directional Movement (DMI).
Hiển thị thêm Script
1
23
...
6
1
2
...
6