NgheTrader

Ichimoku Line Counter

This simple script will help you seen the range of Kijun-sen, Tenkan-sen and Senkou span B. You can use it to analyze the direction of Ichimoku components. Very useful for Ichimoku trader!

Example: how many days Kijun, Kumo, ... still flat or become flat?

We use the default number: 9, 26 and 52. You absolutely can modify it if your system use different numbers :P

Have a nice trade! :D
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

excellent, great job ! i have been looking for this for a long time !
Phản hồi