ceyhun

Auto Fibonacci

Auto Fİbonacci
Phát hành các Ghi chú: bugs fixed
Phát hành các Ghi chú: bugs fixed
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

How to set the high /low alert ?
+5 Phản hồi
can we use the scripts for are own use
Phản hồi
this doesnt have a alert system how can we add alerts for high lows
Phản hồi
ceyhun maark16786
@maark16786, I updated the indicator
Phản hồi
WHAT IS THE BEST FOR GRAPHIC OF 1 HS AND 4HS OF THE CONFIGURATION OF THE FIBONACCI OF THE PERIODS
Phản hồi
What does it mean when the fibonacci is red? and when is it green?
Phản hồi
I was wondering why you chose 144 as the lookback period. Pretty new to fibonacci. Thank you for the program
Phản hồi
ceyhun gfglenn1
@gfglenn1, Fibonacci Sequence , If you want, you can change the period to 100-200-233
Phản hồi