Marqx

Candle Volume

678 lượt xem
53
Script Based on Volume Based Coloured Bars by KivancOzbilgic

/////////////

This indicator turns the candle into a volume-weighted signal, When the price falls, the candle is red, and when the price rises, the candle is green. In addition, we each have two colors Happening:


Dark red: It is dark red when the downtrend trading volume is greater than 200% of its average price (default 20 days), which indicates that our price action is supported by strong bearish trading volume

Red: When the price drops and the trading volume is between 50% and 200% of its average (default 20 days), in this case, we can think that the trading volume is neither strong nor weak

Light red: When the price drops and VOLUME is less than 50% of its average price (default 20 days), the trading volume is weak and there is not much support for price movements

Dark green: When the price rises and the trading volume is greater than 200% of its average price (default 20 days), it indicates that our price movement is supported by a strong bullish trading volume

Green: When the price rises and the trading volume is between 50% and 200% of its average price (the default is 20 days), in this case, we can think that the trading volume is neither strong nor weak

Light green: When the price rises and the trading volume is less than 50% of its average price (default 20 days), the trading volume is weak and does not support the price trend well

Default Low Volume is 50% (0.5) and High 200% (2), but if those values don't suit you, you can change them according to your trading personality//////////////////////////

Esse é um indicador que colore a candlera de acordo com o volume baseado na média, quando o volume está acima da média a candlera fica verde, e quando está abaixo, a candlera fica vermelha, e as cores das candleras funcionam dessa forma :

Vermelho escuro: fica vermelho escuro quando o preço cai e o volume de negociação é superior a 200% do preço médio (padrão 20 dias), o que indica que nossa ação de preço é suportada por um forte volume de negociação de baixa

Vermelho: quando o preço cai e o volume de negociação está entre 50% e 200% de sua média (padrão de 20 dias), nesse caso, podemos pensar que o volume de negociação não é forte nem fraco

Vermelho claro: quando o preço cai e VOLUME é inferior a 50% do preço médio (padrão 20 dias), o volume de negociação é fraco e não há muito suporte para movimentos de preço

Verde escuro: quando o preço aumenta e o volume de negociação é superior a 200% do preço médio (padrão 20 dias), isso indica que nosso movimento de preço é suportado por um forte volume de negociação de alta

Verde: quando o preço aumenta e o volume de negociação está entre 50% e 200% do preço médio (o padrão é 20 dias), nesse caso, podemos pensar que o volume de negociação não é forte nem fraco

Verde claro: quando o preço aumenta e o volume de negociação é inferior a 50% do preço médio (padrão 20 dias), o volume de negociação é fraco e não suporta bem a tendência de preço
O volume baixo padrão é 50% (0,5) e alto 200% (2), mas se esses valores não forem adequados para você, você poderá alterá-los de acordo com sua personalidade de trading
Phát hành các Ghi chú: this update I did to make it possible for the strong volume to have decimal values

////

essa atualização eu fiz para possibilitar com que o "high volume" tivesse valores decimais
Phát hành các Ghi chú: Small color change
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích

Bình luận

Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất