Shizaru

Fractal Adaptive Moving Average (real one)

Ignore the other one (it contains some errors).

On this FRAMA you can play with length, SC and FC .
Just read on below links to understand more about this super useful moving average:
  • http://etfhq.com/blog/2010/09/30/fractal-adaptive-moving-average-frama/
  • http://etfhq.com/blog/2010/10/09/frama-is-it-effective/
  • http://www.quantshare.com/item-1258-fractal-adaptive-moving-average-frama
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2
study("Fractal Adaptive Moving Average",shorttitle="FRAMA",overlay=true)
price = input(hl2)
len = input(defval=16,minval=1)
FC = input(defval=1,minval=1)
SC = input(defval=198,minval=1)
len1 = len/2
w = log(2/(SC+1))
H1 = highest(high,len1)
L1 = lowest(low,len1)
N1 = (H1-L1)/len1
H2 = highest(high,len)[len1]
L2 = lowest(low,len)[len1]
N2 = (H2-L2)/len1
H3 = highest(high,len)
L3 = lowest(low,len)
N3 = (H3-L3)/len
dimen1 = (log(N1+N2)-log(N3))/log(2)
dimen = iff(N1>0 and N2>0 and N3>0,dimen1,nz(dimen1[1]))
alpha1 = exp(w*(dimen-1))
oldalpha = alpha1>1?1:(alpha1<0.01?0.01:alpha1)
oldN = (2-oldalpha)/oldalpha
N = (((SC-FC)*(oldN-1))/(SC-1))+FC
alpha_ = 2/(N+1)
alpha = alpha_<2/(SC+1)?2/(SC+1):(alpha_>1?1:alpha_)
out = (1-alpha)*nz(out[1]) + alpha*price
plot(out,title="FRAMA",color=blue,transp=0)

Bình luận

I think still 1 error on line 18, is aduot Fractal Dimension ane I check for formula.

D = (Log(HL1 + HL2) – Log(HL)) / Log(2)

XXXX Note: Log(2) = Log(N / (½N)) XXXXX ___ Look at Log(2) _____

HL1 = (Max(High,½N..N) – Min(Low,½N..N)) / ½N

HL2 = (Max(High,½N) – Min(Low,½N)) / ½N

HL = (Max(High,N) – Min(Low,N)) / N

N = Periods

If D < 1 then D = 1

If D > 2 then D = 2
+1 Phản hồi
janfry MarcoValente
Has the @Shizaru indicator been updated with this correction?
+1 Phản hồi
janfry janfry
Ok MarcoValente told me that in the they found out that there is no need for this change, it's exactly the same.
Phản hồi
janfry janfry
...therefore the indicator works as it is.
+2 Phản hồi
Thanks for update on FRAMA.
Phản hồi
can you please explain how to use it for trading ?
+3 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất