Phân dạng Fractal

Các dạng Fractal không chỉ xuất hiện rất nhiều trong tự nhiên, mà chúng còn là những thành phần không thể thiếu của các xu hướng tài chính. Đây là các mô hình đơn giản nhưng rất quan trọng, có tính tự lặp lại và tự đồng dạng giữa các khung thời gian khác nhau, thường được các nhà giao dịch sử dụng để xác định hoặc đi theo một xu hướng (thị trường chuyển động có xu hướng khoảng 30% tổng thời gian) để đảm bảo có lãi. Khi phân tách một Fractal, người ta thấy các đoạn nhỏ có những tính chất giống hệt các đoạn lớn về mô hình hoặc sự chuyển động của giá. Các dạng Fractal thường có độ trễ hơn thị trường, vì cần phải mất thời gian để chúng sắp xếp thành hình. Một khi xuất hiện, Fractal có thể bao gồm nhiều nến, kể từ nến nhỏ nhất là 5.

Các dạng Fractal hình thành nên các điểm lắc của thị trường (tạo thành các mức fractal khác nhau) và fractal trong thị trường giá xuống khác với fractal trong thị trường giá lên. Có nhiều chiến thuật giao dịch dựa trên kỹ thuật này, mỗi cái đều có những quy định riêng về việc vào và thoát lệnh. Một số nhà giao dịch sử dụng chúng để vẽ đường xu hướng. Bill Williams sử dụng fractal trong hệ thống giao dịch của mình và phát triển một chỉ báo để nhận diện chúng. Dù được dùng đơn lẻ hay kết hợp với các kỹ thuật như các ngưỡng Fibonacci, Hỗ trợ & Kháng cự, hoặc các chỉ báo khác, fractal đều tỏ ra rất hữu dụng.
Hiển thị thêm Script
1
2345
1
2
...
5