SharemarketRaja

3 Higher High Price & Vol - BTST next day Gap up

2821 lượt xem
105
1) Price & Volume forms Higher High in the last 45 min
2) Volume is above Avg (20 MA Vol)
3) Indicates EOD buying next Gap up will happen
4) BTST strategy
5) Scanner available
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

how do we run this scanner?
+9 Phản hồi
Is Scanner available for this ?
Phản hồi
SharemarketRaja accurateSeagul53565
+4 Phản hồi
@SharemarketRaja, where is scanner
+9 Phản hồi
TradeWithMadhaN SharemarketRaja
@SharemarketRaja, Where is the scanner
+1 Phản hồi