vdubus

Stoch_VX3

7833 lượt xem
2275
7833 4
Stoch_VX3
Upgrade from Stoch_VX2
*Cross over markers
*Directional bgcolor indication

To run in line with the VX family / or stand alone :-
Baseline_VX1
MACD_VX1
Stoch_VX3 (this one)
/Strategy, line up all three, place your bets - Black or Green :)
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(title="Stoch_VX3", shorttitle="Stoch_VX3")
length = input(13, minval=1), smoothK = input(5, minval=1), smoothD = input(5, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=1)
plot(d, color=red, linewidth=2)
h0 = hline(80, color=red, linewidth=2)
h1 = hline(20, color=red, linewidth=2)
fill(h0, h1, color=purple, transp=100)

//study(title="Stoch_VX1", shorttitle="Stoch_VX1", overlay=false)
//Modified script for binary Options trading ="Vdubus BinaryPro 2"
//.Original PPO Code Created by TheLark / Chris Moody
// Tops & Bottoms.
pctile = input(90, title="%")
wrnpctile = input(70, title=" %")
Short = input(0.3, title="LONG")
Long = input(0.5, title="SHORT")
lkbT = input(144,title="'PRO-Top")
lkbB = input(144,title="'PRO-Bottom")
//sl=input(true)
//swl=input(true)
//Laguerre PPO Code from TheLark
lag(g, p) =>
  L0 = (1 - g)*p+g*nz(L0[1])
  L1 = -g*L0+nz(L0[1])+g*nz(L1[1])
  L2 = -g*L1+nz(L1[1])+g*nz(L2[1])
  L3 = -g*L2+nz(L2[1])+g*nz(L3[1])
  f = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3)/6
  f
lmas = lag(Short, hl2)
lmal = lag(Long, hl2)

pctileB = pctile * -1
wrnpctileB = wrnpctile * -1

//PPO Plot
ppoT = (lmas-lmal)/lmal*100
ppoB = (lmal - lmas)/lmal*100
//PercentRank of PPO 
pctRankT = percentrank(ppoT, lkbT)
pctRankB = percentrank(ppoB, lkbB) * -1
//Color Definition of Columns
colT = pctRankT >= pctile ? gray : pctRankT >= wrnpctile and pctRankT < pctile ? gray : gray
plot(pctRankT,title="Percentile Rank Columns", color=colT, style=line, linewidth=1)
//------------------------------------------
//plotshape(crossUp, title="Arror up", style=shape.triangleup, location=location.bottom, color=red)
//plotshape(crossDo, title="Arrow down",style=shape.triangledown, location=location.top, color=green)
//----------------
plot(cross(d, k) ? d : na, color=black, style = circles, linewidth = 4)
OutputSignal = k >= d ? 0 : 1
bgcolor(OutputSignal>0?#000000:#128E89, transp=80)
//===============================================

this is a great tool, thanks for it.
Phản hồi
Thx man for open code
Phản hồi
Is there any way to set an alert when one of the dots appear?
+17 Phản hồi
Thanks for sharing the indicator. What is the purpose of plotshape that you have commented?
+5 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất