Chỉ báo Bill Williams

Bill M Williams là một nhà kinh doanh, tác giả và nhà giáo dục nổi tiếng với hơn 50 năm kinh nghiệm kinh doanh tại một số thị trường. Ông được biết đến với quan điểm về tâm lý học kinh doanh, thuyết hỗn mang và phân tích kỹ thuật ứng dụng. Ông nhận thấy thị trường có 5 yếu tố giúp nhà giao dịch hiểu được cơ cấu thị trường và ông đã xây dựng một số chỉ số phổ biến, bao gồm Chỉ số giao động tin cậy (AO), Chỉ báo AlligatorChỉ báo MFI.

Các chỉ báo này là một phần không thể tách rời của hệ thống giao dịch của ông và có sẵn trên TradingView, hoặc là được dựng sẵn hoặc đóng vai trò là các chỉ báo tùy chỉnh được mã hoá bởi các lập trình viên tài năng của cộng đồng. Chúng có thể được áp dụng cho các thị trường khác nhau như Ngoại hối và thị trường chứng khoán.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
17
1
2
...
17