Dao động Chaikin (CHO)

Dao động Chaikin (CHO)

Dao động Chaikin, về cốt lõi, là một chỉ báo của chỉ báo. Dao động Chaikin được hình thành từ chỉ số Tích lũy/Phân phối (ADL) và áp dụng hai Đường Trung bình trượt hàm mũ EMA có chiều dài đến đường khác nhau. Sau đó, Giá trị của Dao động Chaikin được tính bằng cách lấy hiệu của hai đường EMA dài hạn của ADL và đường EMA ngắn hạn của ADL. Về cơ bản, đây được coi là một cách để đo đà của ADL bằng cách vẽ một đường dao động giữa các giá trị dương và âm. Nhận thức được những thay đổi trong đà có thể giúp nhà giao dịch hoặc nhà phân tích kỹ thuật dự đoán được xu hướng thay đổi do những thay đổi trong đà thường đi trước những thay đổi trong xu hướng.
 
Đọc thêm về Chaikin Oscillator.