spark image
Photo: Leyre . / Unsplash

Cổ phiếu xây dựng: Xây dựng danh mục đầu tư của bạn

17 mãCập nhật
Đại đa số mọi người sống trong một ngôi nhà và làm việc trong một tòa nhà. Vì vậy, chúng tôi cho rằng ngành xây dựng luôn là trụ cột của thị trường tài chính. Vậy tại sao không xây dựng một chút danh mục đầu tư của bạn với những cổ phiếu tốt nhất của ngành này? Những cổ phiếu này chắc chắn có cơ sở vững chắc.

Danh sách này bao gồm các công ty tư vấn xây dựng, kỹ sư, đại lý hợp đồng và cổ phiếu kỹ thuật cơ khí được niêm yết tại Hoa Kỳ tham gia vào ngành xây dựng Hoa Kỳ, mỗi người có vốn hóa thị trường tối thiểu là 1 tỷ USD. Nhưng đừng trông cậy vào chúng tôi. Đảm bảo luôn nghiên cứu nền tảng đúng cách trước khi xây dựng danh mục đầu tư của bạn trên bất kỳ tài sản nào được liệt kê ở đây.