spark image
Photo: The Focal Project / Flickr

Cổ phiếu Wallstreetbets: Cùng nhau vì lợi ích chung

36 mãCập nhật
2021. Năm thay đổi Wall St. apparently. Tại sao? 'Vì vượn người cùng nhau mạnh mẽ. Đúng vậy - yolo những cổ phiếu này cho đến khi bạn có nhiều xu hướng hơn những gì chiếc lambo của bạn có thể mang theo - hoặc nhận được rekt kỹ lưỡng và khoe nội dung khiêu dâm của bạn cho tất cả mọi người cùng xem. r
r
Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê những cổ phiếu wallstreetbets nổi tiếng nhất đã lái tên lửa bùng cháy từ cơn sốt GME vào đầu năm 2021. Spark này liệt kê những cổ phiếu vào khoảng thời gian đó cũng đã mua được vé lên mặt trăng. Trong khi nhiều người đã không làm được. Trên thực tế, hầu hết đã không làm. r
r
Tuy nhiên, thực sự - đừng sử dụng điều này như lời khuyên giao dịch, bạn sẽ có nguy cơ thất bại.