spark image
Photo: Jason Wong / Unsplash

Cổ phiếu cà phê: Các công ty cà phê hàng đầu

18 mã
Cà phê giúp một số người nạp năng lượng, nhưng lại khiến một số khác (khác biệt) không chịu nổi, nhưng chắc chắn cà phê là một phần quan trọng của nền văn hóa hiện đại - chỉ riêng ở Mỹ, 400 triệu tách cà phê được uống mỗi ngày. Đó là một số tác động của caffeine. Spark này điểm qua một số công ty lớn nhất trên thị trường cà phê Hoa Kỳ. Nhưng đừng chỉ tin tưởng vào chúng tôi - hãy tự nghiên cứu của riêng bạn.