Tôi muốn sử dụng một địa chỉ email thay thế cho thông báo cảnh báo

Bạn có thể sử dụng tính năng Email-to-SMS nếu bạn muốn thông báo cảnh báo của mình được gửi đến một địa chỉ email thay thế. Chỉ cần đánh dấu vào hộp Gửi Email đến SMS trong hộp thoại cài đặt cảnh báo và chỉ định địa chỉ email bạn muốn sử dụng. Chúng tôi đã giới thiệu tính năng này để gửi thông báo email đến số điện thoại di động của bạn thông qua nhà cung cấp điện thoại di động địa phương của bạn (nhiều nhà cung cấp dịch vụ di động trong số này có hỗ trợ dịch vụ). Nhờ vậy, bạn nhận được thông báo cảnh báo qua SMS nhưng toàn bộ quá trình này giống hệt với việc nhận thông báo cảnh báo qua email.