Bản vẽ đi qua các điểm khác nhau trên một khung thời gian khác khác

Các bản vẽ có thể được hiển thị khác nhau trên các khoảng thời gian khác nhau của cùng một biểu tượng. Một trong những lý do cho điều đó là khung thời gian thấp hơn chứa nhiều thông tin hơn (do các thanh có giá trị thời gian và OHLC của chúng).

Ví dụ: chúng tôi vẽ đường xu hướng kết nối 2 vạch ở điểm cao của chúng và sau đó so sánh kết quả có thể thay đổi như thế nào, tùy thuộc vào khoảng thời gian chúng tôi sử dụng (biểu đồ hàng ngày so với hàng tuần trong ví dụ này).

1. Đầu tiên, chúng tôi vẽ một đường xu hướng trên biểu đồ với khung thời gian hàng ngày và so sánh cách nó được hiển thị trên biểu đồ hàng tuần.

Dấu thời gian, được chọn làm điểm trên biểu đồ hàng ngày không giống nhau trên biểu đồ hàng tuần. Trên biểu đồ hàng tuần, mỗi dấu thời gian là đầu tuần và các điểm đường xu hướng trên biểu đồ hàng tuần sẽ được hiển thị trên các dấu phù hợp với những ngày đầu tuần (bao gồm cả ngày biểu đồ hàng ngày). Điều này về cơ bản có nghĩa là tọa độ X của đường này khác nhau trong khi đường xu hướng là như nhau.

2. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cùng một đường xu hướng (nhưng thực tế là một đường xu hướng khác) trên biểu đồ hàng tuần.

Dấu thời gian mà chúng ta đã sử dụng để đặt điểm trên biểu đồ hàng tuần có sẵn trên biểu đồ hàng ngày, do đó, đường xu hướng sẽ được hiển thị chính xác trên các điểm đó. Nhưng trên các điểm của xu hướng biểu đồ hàng ngày sẽ không chạm đến mức giá cao như trên khung thời gian hàng tuần kể từ khi dòng kết thúc khi ngày đầu tiên của tuần bắt đầu (mức cao hàng tuần chưa đạt được).

Nó hoạt động tương tự khi bạn vẽ một cái gì đó bằng cách sử dụng một bố cục biểu đồ và sau đó chuyển khung thời gian biểu đồ. Bản vẽ có thể được đặt khác nhau tùy thuộc vào khung thời gian được sử dụng khi nó được thêm vào ban đầu.