Aroon

Định nghĩa

Chỉ báo Aroon (thường được gọi là Aroon Up Down) là một chỉ báo kỹ thuật có giới hạn phạm vi, thực sự là một bộ gồm hai phép đo riêng biệt được thiết kế để đo xem có bao nhiêu giai đoạn đã qua kể từ khi giá đã ghi nhận mức cao trong chu kỳ thấp hoặc thấp nith là một số giai đoạn được thiết lập theo ý của thương nhân. Ví dụ, Aroon-Up 14 ngày sẽ lấy số ngày kể từ lần cuối giá ghi nhận mức cao nhất trong 14 ngày và sau đó tính một số trong khoảng từ 0 đến 100. Aroon-Down 14 ngày sẽ làm điều tương tự ngoại trừ sẽ tính một số dựa trên của số ngày kể từ mức thấp trong 14 ngày. Con số này nhằm định lượng sức mạnh của một xu hướng (nếu có). Con số càng gần 100, xu hướng càng mạnh. Aroon không chỉ giỏi trong việc xác định xu hướng, nó còn là một công cụ hữu ích để xác định các giai đoạn hợp nhất.

Lịch sử

Chỉ số Aroon được phát triển vào năm 1995 bởi nhà phân tích kỹ thuật và tác giả Tushar Chande. Việc anh đặt tên cho chỉ số là Aroon, đó là tiếng Phạn cho sự bình minh của nhóm Dawn Dawn.

Phép tính

Tính toán dựa trên khoảng thời gian do người dùng xác định. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng Aroon 14 ngày.

Aroon-Up = ((14 - Ngày kể từ ngày cao 14 ngày) / 14) x 100

Aroon-Down = ((14 - Ngày kể từ mức thấp 14 ngày) / 14) x 100

Những thứ cơ bản

Chỉ báo Aroon là giới hạn phạm vi, chỉ báo kỹ thuật tạo ra các số từ 0 đến 100. Nhà phân tích kỹ thuật nên tập trung vào ba lĩnh vực trên thang đo đó.

  1. Gần hoặc ở mức 100 cho thấy một xu hướng mạnh mẽ hơn.
  2. Gần hoặc ở 0 cho thấy xu hướng yếu hơn.
  3. Khu vực ngay khoảng 50 là khu vực giữa và xu hướng có thể đi theo bất kỳ cách nào.

Khi Aroon-Up trên 50 và gần 100 và Aroon-Down dưới 50, đây là một dấu hiệu tốt về xu hướng tăng cường. Tương tự như vậy khi Aroon-Down trên 50 và gần 100 và Aroon-Up dưới 50, xu hướng giảm mạnh có thể nằm trong tầm tay.

Bạn cần tìm gì

Xu hướng đốm

Chức năng chính của Aroon là xác định xu hướng mới khi chúng xảy ra. Có ba bước để xác định khi nào một xu hướng mới có thể được hình thành.

  1. Aroon-Up và Aroon-Down giao nhau.
  2. Các tuyến Aroon sẽ tiếp tục theo hướng ngược lại với một đường trên 50 đến 100 và đường còn lại dưới 50.
  3. Một trong những dòng Aroon sau đó sẽ đạt 100.

Dựa trên ba bước đó, hãy sử dụng Xu hướng Bullish làm ví dụ. Trong một xu hướng Bullish, Aroon-Up và Aroon-Down sẽ giao nhau. Sau đó, Aroon-Up sẽ vượt qua trên 50 trong khi Aroon-Down vượt qua dưới 50. Cuối cùng, Aroon-Up sẽ đạt 100 biểu thị cho sự xuất hiện của Xu hướng Bullish.

Thời kỳ hợp nhất

Một chức năng tốt khác của Aroon Indicator là khả năng xác định các giai đoạn hợp nhất. Điều này xảy ra khi cả Aroon-Up và Aroon-Down đều giảm xuống dưới 50. Điều này cho thấy thời kỳ giao dịch đi ngang vì cả Xu hướng Bullish và Xu hướng Bearish đều không có sức mạnh. Điều này đặc biệt đúng khi cả Aroon-Up và Aroon-Down đều đồng loạt di chuyển xuống. Khi cả hai giảm theo cách song song, một phạm vi giao dịch đi ngang có thể được hình thành.

Tóm lược

Chỉ báo Aroon (Aroon Up Down) chắc chắn là một chỉ báo rất tốt để xác định cả hai xu hướng cũng như thời kỳ hợp nhất. Điều đó đang được nói, nó là một chỉ số được sử dụng tốt nhất một phần bổ sung. Biết xu hướng chung là một phần quan trọng đối với bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Sử dụng Aroon làm nền tảng và kết hợp nó với các chỉ số bổ sung được sử dụng để tạo tín hiệu có lẽ là cách hiệu quả nhất để sử dụng Aroon.

Đầu vào

Độ dài

Nhìn lại khoảng thời gian cho Aroon.

Phong cách

Aroon lên

Có thể thay đổi khả năng hiển thị của Aroon Up cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của Aroon Up. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày đường kẻ và loại hình ảnh của Aroon Up (Đường kẻ là mặc định).

Aroon Xuống

Có thể thay đổi khả năng hiển thị của Aroon Down cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của Aroon Down. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày đường kẻ và loại hình ảnh của Aroon Down (Đường kẻ là mặc định).