Aroon

Chỉ báo Aroon (thường được gọi là Aroon Up Down) là một chỉ báo kỹ thuật có giới hạn phạm vi, thực sự là một bộ gồm hai phép đo riêng biệt được thiết kế để đo xem đã trải qua bao nhiêu giai đoạn từ khi giá ghi nhận mức đỉnh hoặc mức đáy trong giai đoạn n trong đó "n" là một số giai đoạn được thiết lập theo ý của nhà giao dịch. Ví dụ, Aroon-Up 14 ngày sẽ lấy số ngày kể từ lần cuối giá ghi nhận mức cao nhất trong 14 ngày và sau đó tính một số trong khoảng từ 0 đến 100. Aroon-Down 14 ngày sẽ làm điều tương tự ngoại trừ sẽ tính một số dựa trên của số ngày kể từ mức thấp trong 14 ngày. Con số này nhằm định lượng sức mạnh của một xu hướng (nếu có). Con số càng gần 100, xu hướng càng mạnh. Aroon không chỉ phù hợp trong việc xác định xu hướng, mà còn là một công cụ hữu ích để xác định các giai đoạn hợp nhất.
 
Đọc thêm về Chỉ báo Aroon.
Hiển thị thêm Script
1
2
1
2