Donchian Channels (DC)

Định nghĩa

Kênh Donchian (DC) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường sự biến động của thị trường. Nó là một chỉ báo có dải, tương tự như Bollinger Bands% B (% B). Bên cạnh việc đo lường sự biến động của thị trường, Kênh Donchian chủ yếu được sử dụng để xác định các đột phá tiềm năng hoặc các điều kiện mua / bán quá mức khi giá đạt đến Dải trên hoặc Dải dưới. Những trường hợp này sẽ cho thấy các tín hiệu giao dịch có thể xảy ra.

Lịch sử

Chỉ báo Kênh Donchian (DC) được tạo ra bởi nhà kinh doanh hàng hóa nổi tiếng Richard Donchian. Donchian sẽ được biết đến như Cha đẻ của Xu hướng Theo dõi.

Tính toán

Đối với ví dụ này, khoảng thời gian 20 ngày được sử dụng, khung thời gian được sử dụng rất phổ biến.

Upper Channel = 20 Day High
Lower Channel = 20 Day Low
Middle Channel = (20 Day High + 20 Day Low)/2

Những nội dung cơ bản

Kênh Donchian là một trong những chỉ số đơn giản hơn để tính toán và hiểu rõ. Chỉ báo này chỉ đơn giản là lấy một số khoảng thời gian do người dùng xác định (ví dụ: 20 Ngày) và tính toán Dải trên và Dải dưới. Dải trên là mức giá cao trong khoảng thời gian này. Dải dưới là mức giá thấp trong khoảng thời gian. Đường giữa chỉ đơn giản là trung bình của cả hai.

Chức năng chính của Donchian Channels là đo lường sự biến động. Khi độ biến động cao, các dải sẽ rộng ra và khi độ biến động thấp, các dải trở nên hẹp hơn. Khi giá đạt hoặc phá vỡ một trong các dải, điều này cho thấy tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Điều này về cơ bản có thể dẫn đến một trong hai điều. Đầu tiên, xu hướng hiện tại đã được xác nhận và sự đột phá sẽ gây ra sự dịch chuyển đáng kể về giá theo cùng hướng. Kết quả thứ hai là xu hướng đã được xác nhận và sự đột phá cho thấy một sự đảo chiều nhỏ có thể xảy ra trước khi tiếp tục theo cùng một hướng.

Điều cần tìm kiếm

Xác nhận xu hướng

Thông thường, trong một xu hướng được xác định rõ ràng, các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức có thể là một dấu hiệu đáng kể của sức mạnh.

Trong một xu hướng tăng giá, việc di chuyển vào vùng quá mua có thể cho thấy một xu hướng tăng cường.

Trong một xu hướng giảm, giá di chuyển vào vùng quá bán có thể cho thấy một xu hướng tăng cường.

Mua quá mức / Bán quá mức

Trong xu hướng tăng giá, giá có thể chuyển sang trạng thái bán quá mức ngắn hạn. Những điều kiện quá bán này cũng có thể cho thấy một xu hướng tăng cường.

Trong một Xu hướng Giảm, giá có thể chuyển sang các điều kiện mua quá mức ngắn hạn. Các điều kiện mua quá mức này cũng có thể cho thấy xu hướng tăng cường.

Tóm lược

Chỉ báo Donchian Channels (DC) đo lường sự biến động để đánh giá liệu thị trường đang mua quá nhiều hay bán quá mức. Điều quan trọng cần nhớ là các Kênh Donchian chủ yếu hoạt động tốt nhất trong một xu hướng được xác định rõ ràng. Trong xu hướng tăng giá, việc di chuyển vào vùng quá mua có thể cho thấy xu hướng tăng cường (đặc biệt nếu các chuyển động xảy ra thường xuyên trong xu hướng). Trong một Xu hướng Giảm, việc di chuyển thường xuyên vào vùng bán quá mức cũng có thể cho thấy một xu hướng tăng cường. Ngoài ra, trong một xu hướng tăng (xu hướng giảm), các chuyển động vào vùng quá bán (quá mua) có thể chỉ là tạm thời và xu hướng chung sẽ tiếp tục. Có nghĩa là, nắm chắc xu hướng chung đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác tối đa các Kênh Donchian. Xu hướng có thể được sử dụng với các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung như đường xu hướng hoặc chỉ báo Chuyển động định hướng (DMI).

Đầu vào

Chiều dài

Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán Kênh Donchian (20 là Mặc định).

Bù vênh

Thay đổi con số này sẽ di chuyển Kênh Donchian Tiến hoặc lùi so với thị trường hiện tại. 0 là mặc định.

Các nội dung chỉ định

Khung thời gian

Quy định khung thời gian mà chỉ báo được tính toán. Tùy chọn này cho phép tính toán VWAP dựa trên dữ liệu từ khung thời gian khác, ví dụ: có VWAP được tính toán trên biểu đồ 1H được hiển thị trên biểu đồ 5m.

Đợi khung thời gian đóng lại

Chỉ định hành vi khi khung thời gian của chỉ báo cao hơn khung thời gian của biểu đồ. Khi 'Đợi khung thời gian đóng' được chọn, các giá trị khung thời gian cao hơn chỉ xuất hiện và được kết nối với nhau trên biểu đồ khi khung thời gian cao hơn hoàn thành.

Kiểu

Nền tảng

Có thể bật/tắt việc hiển thị đường Cơ sở cũng như việc hiển thị đường giá hiển thị giá thực tế hiện tại của đường Cơ sở. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường kẻ và kiểu đường kẻ của đường Cơ sở.

Bên trên

Có thể bật/tắt việc hiển thị Dải trên cũng như hiển thị đường giá hiển thị giá thực tế hiện tại của Dải trên. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày của đường kẻ và kiểu đường kẻ của dải trên.

Bên dưới

Có thể bật/tắt việc hiển thị Dải dưới cũng như hiển thị đường giá hiển thị giá thực tế hiện tại của Dải dưới. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày của đường kẻ và kiểu đường kẻ của dải dưới.

Nền

Có thể bật/tắt việc hiển thị  màu Nền trong dải. Cũng có thể tự thay đổi Màu sắc cũng như độ mờ.