Chỉ báo RSI Ngẫu nhiên (STOCH RSI)

Định nghĩa

Chỉ báo RSI Ngẫu nhiên thực chất là chỉ báo của một chỉ báo. RSI Ngẫu nhiên được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để cung cấp phép tính ngẫu nhiên cho chỉ báo RSI. Nghĩa là RSI Ngẫu nhiên là thước đo của RSI so với phạm vi cao/thấp của chính chỉ báo trong một khoảng thời gian do người dùng xác định. RSI Ngẫu nhiên là chỉ báo dao động tính toán giá trị trong khoảng từ 0 đến 1, sau đó được vẽ dưới dạng đường. Chỉ báo này chủ yếu được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

Lịch sử

Chỉ báo RSI Ngẫu nhiên (Stoch RSI) được phát triển bởi Tushard Chande và Stanley Kroll. Hai ông đã giới thiệu chỉ báo của mình trong cuốn sách The New Technical Trader năm 1994.

Tính toán

Ví dụ này có sử dụng RSI Stoch 14 khoảng thời gian. 

Stoch RSI = (RSI - Lowest Low RSI) / (Highest High RSI - Lowest Low RSI)

Sau đây là một số mức khống chế gần đúng: 

14 Day Stoch RSI = 1 when RSI is at its highest level in 14 Days.
14 Day Stoch RSI = .8 when RSI is near the high of its 14 Day high/low range.
14 Day Stoch RSI = .5 when RSI is in the middle of its 14 Day high/low range.
14 Day Stoch RSI = .2 when RSI is near the low of its 14 Day high/low range.
14 Day Stoch RSI = 0 when RSI is at its lowest level in 14 Days.

Những nội dung cơ bản

Điều quan trọng cần nhớ là RSI Ngẫu nhiên là chỉ báo của chỉ báo nên RSI Ngẫu nhiên cách giá hai bước. RSI cách giá một bước và do đó, RSI Ngẫu nhiên cách giá hai bước. Điều này rất quan trọng vì giống như bất kỳ chỉ báo nào cách giá nhiều bước, RSI Ngẫu nhiên có thể bị ngắt kết nối trong thời gian ngắn với biến động giá thực tế. Nói như vậy, với tư cách là chỉ báo giới hạn phạm vi, chức năng chính của RSI Ngẫu nhiên là xác định các giao điểm cũng như các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

Điều cần tìm kiếm

Quá mua/Quá bán

Điều kiện mua quá mức và bán quá mức thường khác với chỉ báo RSI. Trong khi điều kiện mua quá mức và bán quá mức của RSI thường được đặt ở mức 70 cho tình trạng mua quá mức và 30 cho tình trạng bán quá mức, RSI Ngẫu nhiên thường tương ứng là 0,80 và 0,20. Khi sử dụng RSI Ngẫu nhiên, mua quá mức và bán quá mức hoạt động tốt nhất khi giao dịch cùng với xu hướng cơ bản.

Trong xu hướng tăng, hãy tìm các điều kiện bán quá mức cho các điểm gia nhập vị thế.

Trong xu hướng giảm, hãy tìm các điều kiện mua quá mức cho các điểm gia nhập vị thế.

Tóm tắt

Khi sử dụng RSI Ngẫu nhiên trong phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch nên cẩn thận. Bằng cách thêm phép tính Ngẫu nhiên vào RSI, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, từ đó tạo ra nhiều tín hiệu hơn, trong đó có nhiều tín hiệu xấu cũng như tín hiệu tốt. RSI Ngẫu nhiên cần được kết hợp với các công cụ hoặc chỉ báo bổ sung để đạt hiệu quả cao nhất. Sử dụng các đường xu hướng hoặc phân tích mô hình biểu đồ cơ bản có thể giúp xác định các xu hướng chính, cơ bản và tăng độ chính xác của RSI Ngẫu nhiên. Sử dụng RSI Ngẫu nhiên để thực hiện các giao dịch đi ngược lại xu hướng cơ bản là đề xuất nguy hiểm.

Đầu vào

k

Khoảng thời gian được sử dụng để tính %K. 3 là mặc định.

D

% D = Phần trăm Độ lệch giữa giá và mức trung bình của giá trước đó (Động lượng). Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán %D. 3 là mặc định.

Độ dài RSI

Khoảng thời gian được sử dụng để tính RSI

Độ dài ngẫu nhiên

Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán Ngẫu nhiên

Nguồn RSI

Xác định dữ liệu nào từ mỗi thanh sẽ được sử dụng trong tính toán. Dữ liệu đóng cửa là mặc định.

Kiểu

K

Có thể bật/tắt việc hiển thị %K cũng như đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của %K. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường và kiểu hình ảnh của Đường %K (Đường là Mặc định).

D

Có thể bật/tắt việc hiển thị %D cũng như đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của %D. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường và kiểu hình ảnh của Đường %D (Đường là Mặc định).

Dải trên

Có thể bật/tắt việc hiển thị đường biểu thị mức mua quá mức. Cũng có thể chọn giá trị của đường, độ dày đường, giá trị và loại hình ảnh (dấu gạch ngang là mặc định).

Dải dưới

Có thể bật/tắt việc hiển thị đường biểu thị mức bán quá mức. Cũng có thể chọn giá trị của đường, độ dày đường, giá trị và loại hình ảnh (dấu gạch ngang là mặc định).

Nền

Bật/tắt việc hiển thị Màu nền trong Dải. Cũng có thể tự thay đổi Màu sắc cũng như độ mờ.

Độ chính xác

Đặt số vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn lên. Số này càng cao, càng có nhiều điểm thập phân trên giá trị của chỉ báo.