Công cụ vẽ Quạt Kháng Cự Tốc Độ Fib được vẽ Ngược/Đảo Ngược

Nếu các mức độ của Quạt Kháng Cự Tốc Độ Fib được vẽ theo hướng ngược với hướng mong muốn, bạn có thể bật tùy chọn "Đảo Ngược" bằng cách vào phần cài đặt của hình vẽ. Các cấp độ sau đó sẽ được vẽ theo hướng khác.