Tôi muốn biết thêm về Tập lệnh Cộng đồng

Mục Tập lệnh Cộng đồng TradingView chứa ba loại tập lệnh mà nhà giao dịch có thể sử dụng: chỉ báo, chiến lược và thư viện. Các tập lệnh này có nhiều điểm tương đồng, nhưng mỗi loại tập lệnh phù hợp với từng trường hợp sử dụng riêng.

Chỉ báo

Chỉ báo là các tập lệnh có mục đích chung để thực hiện mọi phép tính do tác giả lập trình và hiển thị phép tính trên biểu đồ. Phép tính có thể rất đơn giản, chẳng hạn như đường trung bình động hoặc rất phức tạp, chẳng hạn như công cụ sàng lọc theo dõi hàng chục mã và tìm kiếm các tín hiệu khác nhau. Chức năng Cảnh báo của chỉ báo có cho phép bạn nhận được thông báo khi đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Điều kiện có thể được thiết lập bởi người dùng hoặc tác giả của chỉ báo đang xem xét.

Bạn có thể tìm thấy các chỉ báo trong hộp thoại "Chỉ báo. Chỉ số & Chiến lược" phía trên biểu đồ, hoặc trong mục Tập lệnh Cộng đồng.

Chiến lược

Các chiến lược được điều chỉnh để backtest, ví dụ: kiểm tra chiến lược giao dịch hiện tại trên dữ liệu lịch sử để kiểm tra tính khả thi của chiến lược đó. Để làm điều này, chiến lược cung cấp cho người dùng một loạt các chức năng để mô phỏng giao dịch thực tế. Bạn có thể chỉ định vốn ban đầu và quy mô vị thế của mình, mô phỏng hoa hồng và giao dịch ký quỹ, sử dụng các loại lệnh khác nhau cho phép bạn tạo các khung lãi/lỗ và điểm dừng theo sau, v.v. Các chiến lược được tính toán bởi một công cụ chiến lược tạo ra các điểm vào và thoát vị thế, đồng thời hiển thị các điểm này trên biểu đồ. Để có độ chính xác cao hơn, công cụ này mô phỏng chuyển động giá trong thanh để thực hiện các lệnh dựa trên giá một cách chính xác. Các chiến lược cũng hỗ trợ chức năng Cảnh báo và cùng với các cảnh báo được thiết lập bởi tác giả của tập lệnh, chúng cũng có thể có các cảnh báo gửi thông báo bất cứ khi nào một vị thế thay đổi.

Bạn có thể tìm thấy các chiến lược trong hộp thoại "Chỉ số. Số liệu & Chiến lược" có sẵn phía trên biểu đồ hoặc trong mục Tập lệnh Cộng đồng. Trước đây, các chiến lược được biểu thị thêm bằng một mã đặc biệt:

Sau khi tải xong trên biểu đồ, bạn có thể truy cập các tham số cấu hình của chỉ báo hoặc chiến lược bằng hộp thoại Cài đặt, có thể truy cập được từ menu bật lên của tập lệnh. Các chiến lược sử dụng tab Thuộc tính bổ sung để định cấu hình các tham số dành riêng cho kiểm tra lại, chẳng hạn như vốn ban đầu và hoa hồng. Các chiến lược cũng hiển thị lệnh vào và lệnh thoát trên biểu đồ bằng các dấu mũi tên và hiển thị thông tin kiểm tra lại chi tiết trong ngăn Trình kiểm tra chiến lược bên dưới biểu đồ:

Thư viện

Thư viện là các ấn phẩm chứa các hàm có thể được sử dụng lại trong các chỉ báo, chiến lược của Pine Script™ hoặc trong các thư viện khác. Thư viện rất hữu ích để xác định các hàm được sử dụng thường xuyên để không cần đưa mã nguồn của các hàm này vào mọi tập lệnh khi cần. Sau khi thư viện được xuất bản, các tập lệnh khác có thể nhập thư viện đó thông qua từ khóa `nhập`. Các thư viện được dùng để nhập vào mã, không được thêm trực tiếp vào biểu đồ. Đó là lý do tại sao bạn không tìm thấy thư viện trong "Các chỉ số. Chỉ số & Chiến lược", mà có thể lọc các thư viện trong mục Tập lệnh cộng đồng.

Các chiến lược và chỉ số có thể được xuất bản ở một trong ba chế độ: mã nguồn mở, được bảo vệ hoặc chỉ dành cho những người được mời. Để biết thêm thông tin về các loại ấn phẩm, vui lòng xem ở đây. Thư viện luôn được xuất bản ở dạng mã nguồn mở.

Để biết thêm thông tin về xuất bản tập lệnh, hãy tham khảo mục "Xuất bản" trong Hướng dẫn sử dụng Pine của chúng tôi.