Tôi có một thử nghiệm, nhưng tôi có câu hỏi. Tôi có thể hỏi họ ở đâu?

Mục đích của bản dùng thử là để tự mình thử tất cả các tính năng, do đó bạn không cần đặt câu hỏi. Vì vậy, hãy tự mình trải nghiệm. Ngoài ra còn có rất nhiều tài nguyên cộng đồng và lời khuyên có giá trị có thể được tìm thấy qua trang Ý tưởng của chúng tôi, lựa chọn của ban biên tập, phòng trò chuyện cho Câu hỏi thường gặp, qua Trung tâm trợ giúp của chúng tôi, v.v. Chúng tôi khuyến khích bạn xem qua phần giải pháp này để tìm hiểu thêm về cách lấy thông tin bạn đang tìm kiếm về các tính năng, công cụ, ý tưởng giao dịch và những thứ tương tự!