Sử dụng phần trò chuyện công khai

Các cuộc trò chuyện công khai dành cho tất cả mọi người và có thể được tìm thấy trong thanh công cụ ở bên phải của trang hoặc dưới dạng tab trên ứng dụng dành cho thiết bị di động. Để tham gia trò chuyện, vui lòng lưu ý các quy tắc chung ngoài những điều sau:

  • Người dùng sẽ cần đạt được 5 điểm danh tiếng để tham gia. Yêu cầu này tồn tại để chống lại việc gửi thư rác và duy trì một cộng đồng thân thiện.
  • Các cuộc trò chuyện nên tập trung vào tên trò chuyện và mục đích của nó. Ví dụ: trò chuyện Cổ phiếu dành cho các ý tưởng liên quan đến thị trường chứng khoán.
  • Đừng độc quyền hoặc thống trị cuộc trò chuyện. Cho mọi người cơ hội trò chuyện.
  • Đừng khoe khoang và khoe khoang về kết quả, hãy để phân tích của bạn nói lên.
  • Chỉ sử dụng tính năng chia sẻ biểu đồ trong trò chuyện với mục đích đã định, không được phép lạm dụng tính năng này để hiển thị nội dung khác.
  • Chúng tôi đã triển khai chức năng bỏ qua để cho phép bạn tắt tiếng người dùng theo quyết định của mình, sử dụng theo ý muốn của bạn, nhưng không thông báo trong cuộc trò chuyện công khai. Điều đó thật trẻ con, đối đầu và không cần thiết.