Đăng ký của tôi vẫn đang hoạt động, tôi có thể tham gia Chương trình giảm giá không?

Chắc chắn, ưu đãi có sẵn cho tất cả mọi người. Khoảng thời gian chưa sử dụng trong gói của bạn sẽ được chuyển đổi thành các ngày bổ sung và tự động được thêm vào đăng ký mới.