Anchored VWAP

Anchored VWAP là gì?

Anchored VWAP hiển thị giá trung bình theo khối lượng trong một khoảng thời gian cụ thể, bắt đầu từ điểm do người dùng chọn. Nói cách khác, Anchored VWAP hiển thị giá của một tài sản được điều chỉnh theo khối lượng của tài sản bắt đầu từ bất kỳ điểm nào được chọn trên biểu đồ. Đây là công cụ mạnh vì công cụ này tính đến số lượng cổ phiếu được giao dịch ở mỗi mức giá và hiển thị dưới dạng đường thẳng.

Cách áp dụng AVWAP vào biểu đồ của bạn

1. Chọn Anchored VWAP từ danh sách công cụ vẽ trên bảng điều khiển bên trái của biểu đồ, như minh họa bên dưới.

2. Nhấp vào biểu đồ để chọn điểm mà bạn muốn bắt đầu tính toán. Đường cong giá trung bình theo khối lượng sẽ được hiển thị trên biểu đồ như hình bên dưới.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu sắc và độ dày của Anchored VWAP bằng cách nhấp đúp vào dòng và chọn thông số thích hợp trong Cài đặt.

Một chút bối cảnh lịch sử

Công cụ Anchored VWAP được phát triển bởi nhà vật lý và chuyên gia phân tích kỹ thuật quá cố, Paul Levine, trong khi làm việc trên hệ thống Phân tích Dữ liệu/Giải thích Thị trường (MIDAS) từ năm 1995 đến 1997. Levine đã phát triển phương pháp của nhà giao dịch chuyên nghiệp, Kevin Haggerty, người đã sử dụng đường cong giá trung bình theo khối lượng để xác định hướng của một vị trí trong những năm 80. Ngày nay, Brian Shannon, Zach Hurwitz và Hiệp hội CMT tiếp tục thúc đẩy vai trò của Anchored VWAP và đã nỗ lực để đưa Anchored VWAP trở thành xu hướng chủ đạo.