Chỉ Số Giá Nhà Ở, So Với Cùng Kỳ Năm Ngoái (HIPYY)

Thay đổi hàng năm trong giá nhà ở trung bình của một gia đình.

Tất cả các quốc gia hiện có chỉ số HIPYY được liệt kê sau đây:

  • Úc
  • Canada
  • Ireland
  • Na Uy
  • Vương Quốc Anh
  • Hoa Kỳ