Aave Perpetual Futures

AAVEPERP FTX
AAVEPERP
Aave Perpetual Futures FTX
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Aave Perpetual Futures Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Aave Perpetual Futures được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Aave Perpetual Futures trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAAVEPERP dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
AAVEPERPAave Perpetual FuturesFTX107.39−3.43%−26.42%−3.82114.18106.2923.631M
Mua
AAVEPERPAAVE Perpetual Futures ContractBINANCE107.23−3.51%−44.93%−3.90113.93106.23447.768K
Mua
AAVEPERPAAVE Perpetual Swap ContractHUOBI107.1030.77%12.88%0.815108.332106.09470.066K
Mua