Abu Dhabi Islamic BankAbu Dhabi Islamic BankAbu Dhabi Islamic Bank

Abu Dhabi Islamic Bank

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADIB nguyên tắc cơ bản

Abu Dhabi Islamic Bank tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ADIB được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.71 AED. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.32%