Abu Dhabi Islamic BankAbu Dhabi Islamic BankAbu Dhabi Islamic Bank

Abu Dhabi Islamic Bank

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADIB nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính Abu Dhabi Islamic Bank, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ADIB trong quý trước là 3.75 B AED, và thấp hơn 1.30% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 1.26 B AED.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: AED
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM