ADNOC Drilling Company PJSCADNOC Drilling Company PJSCADNOC Drilling Company PJSC

ADNOC Drilling Company PJSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

4.800.00 0.00%
Các chuyên gia 13 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho ADNOCDRILL có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 13 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho ADNOCDRILL trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS ADNOCDRILL trong quý vừa qua là 0.06 AED mặc dù ước tính là 0.07 AED. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 0.07 AED. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của ADNOC Drilling Company PJSC để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu ADNOC Drilling Company PJSC dự kiến sẽ đạt ‪3.41 B‬ AED. Hãy xem doanh thu và thu nhập của ADNOC Drilling Company PJSC để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của ADNOCDRILL4.80 AED với giá ước tính tối đa là 5.06 AED và giá ước tính tối thiểu là 4.43 AED. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem ADNOC Drilling Company PJSC biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức ADNOCDRILLtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 13 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu ADNOCDRILL trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua mạnh. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.