HILY HOLDING PJSCHILY HOLDING PJSCHILY HOLDING PJSC

HILY HOLDING PJSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HH nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của HILY HOLDING PJSC

Tổng tài sản của HH trong Q3 23 là 1.11 B AED, tăng 2.95% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 8.15% trong Q3 23 tới 503.21 M AED.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: AED
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY