RAK Ceramics PJSCRAK Ceramics PJSCRAK Ceramics PJSC

RAK Ceramics PJSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RAKCEC nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của RAK Ceramics PJSC trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 782.00 M AED mặc dù con số ước tính là 886.00 M AED. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.06 AED còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 838.00 M AED. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của RAKCEC trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên