RAK Ceramics PJSCRAK Ceramics PJSCRAK Ceramics PJSC

RAK Ceramics PJSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RAKCEC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu RAK Ceramics PJSC

Doanh thu của RAK Ceramics PJSC trong năm ngoái lên tới 3.46 B AED, phần lớn trong số đó — 2.92 B AED — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Ceramics, năm trước mang lại 3.10 B AED. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Đông — năm ngoái quốc gia này đã mang lại RAK Ceramics PJSC 1.64 B AED, và năm trước đó — 1.70 B AED.

Theo nguồn
Theo quốc gia