AKRO / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch AKRO / TetherUS

Các thị trường nơi mà AKRO / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử AKRO / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAKROUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
AKROUSDTAKRO / TetherUSBINANCE0.00574−2.05%2.165M+35.41%0.005940.00556369.08M
Bán
AKROUSDTAKROUSDT SPOTBITGET0.0057502−1.74%106.609K+8.90%0.00593060.005582217.766M
Bán Mạnh
AKROUSDTAkropolis / TetherKUCOIN0.0057531−1.75%90.461K+97.66%0.00593950.005603615.371M
Bán
AKROUSDTAkropolis / USDTMEXC0.005750−1.63%89.724K−78.53%0.0059350.00558015.061M
Bán
AKROUSDTAkropolis/TetherGATEIO0.005754−1.64%45.502K+9.25%0.0059220.0055637.642M
Bán Mạnh
AKROUSDTAkropolis / Tether USWHITEBIT0.00575−1.71%39.1K+70.91%0.005920.005606.703M
Bán
AKROUSDTAkropolis / Tether USDPOLONIEX0.0053260.00%100.00%0.0053260.0053261.841K
Bán