AKRO / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch AKRO / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử AKRO / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAKROUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
AKROUSDTAKRO / TetherUSBINANCE0.005830+1.50%2.15M+20.60%0.0058920.005551238.733M
Mua
AKROUSDTAkropolis / TetherKUCOIN0.0058265+1.48%659.265K+19.57%0.00597230.005617899.366M
Mua
AKROUSDTAKROUSDT SPOTBITGET0.0058210+1.43%128.983K−28.39%0.00587440.005596016.28M
Mua
AKROUSDTAkropolis / Tether USWHITEBIT0.00583+1.57%106.557K+2.81%0.005880.0056014.064M
Mua
AKROUSDTAkropolis/TetherGATEIO0.005830+1.51%85.684K+10.09%0.0058760.00559812.143M
Mua
AKROUSDTAkropolis / USDTMEXC0.005828+1.50%51.449K−5.17%0.0058730.0055987.067M
Mua
AKROUSDTAkropolis / Tether USDPOLONIEX0.004850−14.52%105+5.83%0.0056730.00449017.448K
Bán