Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETFTidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETFTidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF

Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪105.00 M‬USD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
83.09%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%

Giới thiệu về Tidal Trust II Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF

Bên phát hành
Tidal Investments LLC
Thương hiệu
YieldMax
Tỷ lệ chi phí
0.99%
Ngày bắt đầu
18 thg 9, 2023
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
ISIN
US88634T4774

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Công nghệ thông tin
Ngách
Bán dẫn
Chiến lược
Mua-viết
Cách đánh trọng số
Tài sản duy nhất
Tiêu chí lựa chọn
Tài sản duy nhất
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh