ProShares Bitcoin Strategy ETFProShares Bitcoin Strategy ETFProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.55 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪543.88 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
16.62%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%

Giới thiệu về ProShares Bitcoin Strategy ETF

Bên phát hành
ProShare Advisors LLC
Thương hiệu
ProShares
Tỷ lệ chi phí
0.95%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 10, 2021
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
ISIN
US74347G4405

Phân loại

Lớp Tài sản
Tiền tệ
Danh mục
Cặp
Tập trung
Mua Bitcoin, bán USD
Ngách
Phái sinh
Chiến lược
Hoạt động
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ58.62%
Tiền mặt41.38%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh