Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFVolatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFVolatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1,70 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪1,86 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
8,05%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
12,3%

Giới thiệu về Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF

Bên phát hành
Volatility Shares LLC
Thương hiệu
Volatility Shares
Tỷ lệ chi phí
1,90%
Ngày bắt đầu
27 thg 6, 2023
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại

Lớp Tài sản
Tiền tệ
Danh mục
Cặp
Tập trung
Mua Bitcoin, bán USD
Ngách
Phái sinh
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Tài sản duy nhất
Tiêu chí lựa chọn
Tài sản duy nhất
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Quỹ chung
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100,00%
Quỹ chung100,10%
Tiền mặt−0,10%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh