ProShares Ultra Bloomberg Natural GasProShares Ultra Bloomberg Natural GasProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪622,28 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪445,13 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−11,8%

Giới thiệu về ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Bên phát hành
ProShare Advisors LLC
Thương hiệu
ProShares
Tỷ lệ chi phí
0,95%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 10, 2011
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Natural Gas
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại

Lớp Tài sản
Hàng hóa
Danh mục
Năng lượng
Tập trung
Khí tự nhiên
Ngách
Thời hạn kéo dài
Chiến lược
Thời hạn kéo dài
Cách đánh trọng số
Tài sản duy nhất
Tiêu chí lựa chọn
Tài sản duy nhất
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100,00%
Tiền mặt100,00%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh