Vanguard Short-Term Bond ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
31.934BUSD
Luồng vốn (1N)
−5.885BUSD
Tỷ suất Cổ tức (FY)
2.39%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.06%

Giới thiệu về Vanguard Short-Term Bond ETF

Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Tỷ lệ chi phí
0.04%
Ngày bắt đầu
3 thg 4, 2007
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted (1-5 Y)
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
US9219378273

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Cổ phiếu0.01%
Tài chính0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.99%
Chính phủ72.66%
Công ty26.75%
Quỹ chung0.51%
Thành phố0.08%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh